Thi công tiểu cảnh nước

  • Thread starter Phú Đạt
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
P

Phú Đạt

Guest
#1
<strong>Thiết kế s&acirc;n vườn, tiểu cảnh, non bộ<br /></strong><strong><em><a href="file:///D:/MrTr&igrave;nh/QUẢNG%20C&Aacute;O/QC/QC%20C&Acirc;Y/www.caycanhphudat.com">www.caycanhphudat.com</a></em></strong><strong><br /></strong><strong><em>Li&ecirc;n hệ:&nbsp; 0912687682</em></strong><em>.<strong>- 0168 398 1111<br /></strong></em><strong><em>&nbsp;</em></strong><strong><em>Chuy&ecirc;n thiết kế s&acirc;n vườn, Tiểu Cảnh ,trang tr&iacute; s&acirc;n vườn , non bộ , , th&aacute;c nước , suối nước theo tự nhi&ecirc;n ,với nhiều phong c&aacute;ch kiến tr&uacute;c kh&aacute;c nhau như Nhật Bản , Trung Hoa ,Việt nam .. cho nh&agrave; phố , nh&agrave; biệt thư ,chung cư, trang trại du lịch sinh th&aacute;i. -&nbsp; Thiết kế v&agrave; thi c&ocirc;ng : c&ocirc;ng vi&ecirc;n, vườn cảnh, .c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh khu c&ocirc;ng nghiệp,&hellip;với đội ngũ họa sỹ , nghệ nh&acirc;n ,thợ chuy&ecirc;n nghi&ecirc;p , t&acirc;n t&igrave;nh phục vụ qu&yacute; kh&aacute;ch.</em></strong><strong><em><br /></em></strong><strong><em>&nbsp;Thiết kế, thi c&ocirc;ng c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&acirc;y cảnh, c&acirc;y xanh b&oacute;ng m&aacute;t cho khu c&ocirc;ng nghiệp, đường phố &ndash;Thiết kế Non bộ. Chăm s&oacute;c c&acirc;y cảnh cho nh&agrave; vườn, biệt thự . Cho thu&ecirc; c&acirc;y cảnh.</em></strong> <br /><strong>Nh&agrave; vườn Ph&uacute; Đạt tại l&agrave;ng Vị Kh&ecirc; - &nbsp;Nam Định bán bu&ocirc;n, bán lẻ các loại c&acirc;y cảnh, c&acirc;y bóng mát. Chuy&ecirc;n cung cấp c&acirc;y đại thụ h&agrave;ng trăm năm tuổi: Lộc vừng, đa, long n&atilde;o, sanh thế, sung, xo&agrave;i&hellip;<br /></strong><strong>Cung cấp c&acirc;y c&ocirc;ng tr&igrave;nh: Liễu, t&ugrave;ng th&aacute;p, sấu,xo&agrave;i, osaka, s&ograve; đo cam, hoa sữa, muồng</strong><strong><font size="5"> </font></strong><strong>v&agrave;ng, t&iacute;m &hellip; số lượng lớn cho nh&agrave; thầu c&acirc;y xanh. B&aacute;n c&acirc;y thế.Thi c&ocirc;ng c&acirc;y c&ocirc;ng tr&igrave;nh đường phố, biệt thự nh&agrave; vườn.Thiết kế cảnh quan s&acirc;n vườn cho nh&agrave; biệt thự.<br /></strong><strong>Nghi&ecirc;n cứu &ndash; thiết kế &ndash; chế t&aacute;c c&aacute;c kiểu d&aacute;ng non bộ &ndash; hồ c&aacute; với phong c&aacute;ch nghệ thuật cao, thạo khoa địa l&yacute; v&agrave; phong thuỷ &Aacute;&nbsp; Đ&ocirc;ng. Tạo cảnh quan đẹp v&agrave; h&agrave;i ho&agrave; cho c&aacute;c khu vườn cảnh của C&aacute;c Nh&agrave; H&agrave;ng &ndash; Biệt Thự&nbsp; - C&aacute;c Khu C&ocirc;ng Nghiệp &ndash; Khu Chế Xuất &ndash; C&aacute;c Khu Du Lịch Sinh Th&aacute;i &ndash;Caf&ecirc; S&acirc;n Vườn &ndash; Caf&ecirc; Bar&hellip;kết hợp nhuần nhuyễn với việc nghi&ecirc;n cứu phong thuỷ, nghi&ecirc;n cứu tạo d&ograve;ng chảy, tạo &acirc;m thanh của th&aacute;c nước, &acirc;m thanh của d&ograve;ng suối, v&agrave; hiệu chỉnh theo &yacute; muốn.<br /></strong><strong>Thiết lập hệ thống phun sương điều ho&agrave; nhiệt độ, đem lại sự hưng vượng thịnh đạt cho chủ nh&agrave;.Đội ngũ chuy&ecirc;n gia v&agrave; nghệ nh&acirc;n c&acirc;y cảnh tại L&agrave;ng c&acirc;y cảnh Vị Kh&ecirc; &ndash; Nam Định.<br /></strong><strong><a href="http://www.raovat.vn/www.caycanhphudat.com">www.caycanhphudat.com</a></strong><br /><strong>0168 398 1111 &ndash; 0912687 682 ( L&ecirc; Sơn)<br /></strong><font size="5">C&Ocirc;NG TY CP ĐẦU TƯ PH&Uacute; ĐẠT<br /></font><font size="5">101 L&aacute;ng Hạ - H&agrave; Nộ<font face=".VnTime">i- 04 62930682<br /></font></font><span />&nbsp;<br /><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phú Đạt
- Địa chỉ: Hà Nội
- Điện thoại: 0462930682 - Fax: 0912687682
- email: caycanhphudat@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH