• Thiết bị ngành chăn nuôi, thú y

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 18/4/10

  1. daiduong2008 Guest

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu TM & DV Đại Dương
   - Địa chỉ: P A1602, Tòa nhà 17 tầng A, Khu đô thị Cầu Diễn, Từ Liêm
   - Tel, Fax: 04 3763 2738 ::: FaX 04 3763 2739
   - email: daiduong2008@vnn.vn
   ================================

   C&ocirc;ng ty TNHH Xuất nhập khẩu TM &amp; DV Đại Dương chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c thiết bị ng&agrave;ng chăn nu&ocirc;i như:<ul><li> Thiết bị cho B&ograve; (k&igrave;m bắm thẻ tai,thẻ tai, n&uacute;m uống....)</li></ul><ul><li>Thiết bị cho Lợn(k&igrave;m bắm thẻ tai,thẻ tai, n&uacute;m uống....)</li><li>Thiết bị cho Ngựa(y&ecirc;n ngựa.....)</li><li>Thiết bị cho gia cầm(n&uacute;m uống cho g&agrave;,c&acirc;n trọng lường g&agrave; .....)</li></ul>C&aacute;c sản phẩm c&ocirc;ng ty cung cấp lu&ocirc;n c&oacute; chất lượng tốt, bền, v&agrave; gi&aacute; cả hợp l&yacute;<br /> Mọi th&ocirc;ng tin chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:<br /> Trương thị Khanh<br /> ĐT: 0988 281 965<br /> Email: <a href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=mailto:daiduong2008@vnn.vn">daiduong2008@vnn.vn</a><br /> Website:<a target="_blank" href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://daiduongvnn.vn"> http://daiduongvnn.vn</a><br /> <img border="0" class="inlineimg" title=":(" src="http://agriviet.com/home/images/smilies/sad.gif" />
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...