• Thiết bị trồng RAU SẠCH 100%,HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG, chiếm DIỆN TÍCH NHỎ, N

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 28/11/12

  1. Hoavuontreo Nhà nông nghiệp dư

   <div>&nbsp;</div><div>&nbsp;C&ocirc;ng ty cổ phần Vườn treo T Fresh chuy&ecirc;n cung cấp bộ thiết bị trồng rau sạch tại nh&agrave;.</div><div><p class="MsoNormal" style="margin: 0px">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px"><strong><span style="font-size: 14pt; color: #ff3300">- C&aacute;c Ưu điểm nổi bật:</span></strong></p></div><div style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.727272033691406px"><blockquote style="border-style: none none none solid; border-left-color: #cccccc; border-left-width: 1pt; padding: 0in 0in 0in 6pt; margin: 5pt 0in 5pt 4.8pt"><ul><li class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 0px 15px"><strong> Rau sạch 100%</strong>&nbsp;do kh&ocirc;ng sử dụng c&aacute;c chất k&iacute;ch th&iacute;ch tăng trưởng, thuốc trừ s&acirc;u c&oacute; hại</li><li class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 0px 15px">Năng suất cao: đến&nbsp;<strong>700 gốc rau sạch chỉ tr&ecirc;n 1.5m2</strong>&nbsp;theo chiều thẳng đứng</li><li class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 0px 15px"><strong>Tự động tưới</strong>&nbsp;nước v&agrave; chất dinh dưỡng h&agrave;ng ng&agrave;y, kh&ocirc;ng mất thời gian chăm s&oacute;c</li><li class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 0px 15px">T<strong>iết kiện diện t&iacute;ch</strong>, th&iacute;ch hợp với cả ban c&ocirc;ng nhỏ hơn 3m2</li><li class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 0px 15px">Chi ph&iacute; cực kỳ hợp l&yacute;, chỉ khoảng 10,000đ cho bữa ăn rau sạch</li><li class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 0px 15px">Th&iacute;ch hợp trồng c&aacute;c loại rau ăn l&aacute; như rau muống, m&ugrave;ng tơi, rau cải, rau dền, x&agrave; l&aacute;ch, c&aacute;c loại rau gia vị...</li></ul></blockquote></div><div style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.727272033691406px"><blockquote style="border-style: none none none solid; border-left-color: #cccccc; border-left-width: 1pt; padding: 0in 0in 0in 6pt; margin: 5pt 0in 5pt 4.8pt"><div><div><p class="MsoNormal" style="margin: 0px"><strong><span style="font-size: 14pt; color: #ff3300">- Bộ sản phẩm bao gồm:</span></strong></p><p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 19.09090805053711px"><span style="color: #141414"><img border="0" width="772" height="587" alt="anh mail.png" src="https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&amp;ik=37f2378910&amp;view=att&amp;th=13b0865c7eec5a32&amp;attid=0.0.1&amp;disp=emb&amp;zw&amp;atsh=1" /></span></p><p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 19.09090805053711px">&nbsp;</p></div><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; line-height: 16.363636016845703px">Ngo&agrave;i ra bạn c&oacute; thể tham khảo th&ecirc;m th&ocirc;ng tin về Sản phẩm tại.</p><div><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; line-height: 19.09090805053711px">+&nbsp;<strong><em>Website&nbsp;</em></strong><em>:</em>&nbsp;<a target="_blank" style="color: #1155cc" href="http://vuontreo.vn/">http://vuontreo.vn/</a><span style="color: #1f497d" /></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; line-height: 14.545454025268555px">+&nbsp;<strong><em>Facebook</em></strong><em>:</em>&nbsp;<a target="_blank" style="color: #1155cc" href="http://www.facebook.com/pages/Vuontreo-Rausach-TFresh/189292237873815?fref=ts%5c">http://www.facebook.com/pages/Vuontreo-Rausach-TFresh/189292237873815?fref=ts%5c</a></p></div></div><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; line-height: 16.363636016845703px">Hoặc li&ecirc;n hệ trực tiếp với &nbsp;Ms.&nbsp;<span style="background-color: yellow">Hoa - 0977.168.640</span></p></blockquote></div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Công ty Cổ phần Vườn treo TFresh
   - Địa chỉ: 18/81 Ngõ 381 Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
   - Điện thoại: 04.62646566 - Fax: 0977.168.640
   - email: hoant.ns@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...