• Thiết bị tưới

  Thảo luận trong 'Muabán Máy móc, dụng cụ, cơ khí nông nghiệp' , 9/9/10

  1. Viettulip Guest

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Phạm văn Minh
   - Địa chỉ: 29 Gia Ngư - hoàn kiếm Hà Nội
   - Tel, Fax: 0985918509 ::: FaX
   - email: vanminhaicap@gmail.com
   ================================

   <span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif; font-size: 13px; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px"><font face="Arial"><strong>+ Hệ thống tưới:&nbsp;</strong>Newfarm chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c giải ph&aacute;p tưới chuy&ecirc;n nghiệp với những thiết bị h&agrave;ng đầu của những h&atilde;ng uy t&iacute;n tr&ecirc;n thế giới:<strong>&nbsp;Ch&acirc;u &Acirc;u ( Azud,..), Isarel (Naandan, Netafim, Irritec&amp;hellip<img border="0" title=";)" class="inlineimg" style="vertical-align: middle" src="http://agriviet.com/home/images/smilies/wink.gif" />&hellip;.<br /></strong></font><font face="Arial">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><font face="Arial">Hệ thống phun sương l&agrave;m m&aacute;t</font></strong><font face="Arial">: ứng dụng tưới v&agrave; l&agrave;m m&aacute;t nh&agrave; k&iacute;nh, vườn ươm, chuồng trại chăn nu&ocirc;i v&agrave; đặc biệt l&agrave; nh&agrave; trồng Lan. Hệ thống v&ograve;i sử dụng: Coolnet Fogger, Mister,&hellip;<br /></font><font face="Arial">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><font face="Arial">Hệ thống tưới phun</font></strong><font face="Arial">: Ứng dụng tưới vườn ươm c&acirc;y rừng, vườn ươm rau v&agrave; hoa, tưới rau hoa, c&acirc;y ăn quả, c&acirc;y cảnh quan, s&acirc;n vườn&hellip;Hệ thống v&ograve;i sử dụng: Super 10, Gyronet, Sprinkler&hellip;Khoảng c&aacute;ch lắp đặt lớn tiết ki&ecirc;m chi ph&iacute; v&agrave; diện t&iacute;ch<br /></font><font face="Arial">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><font face="Arial">Hệ thống tưới nhỏ giọt:&nbsp;</font></strong><font face="Arial">ứng dụng cho hầu hết c&aacute;c loại c&acirc;y n&ocirc;ng nghiệp v&agrave; cảnh quan. Bao gồm hệ thống ống nhỏ giọt, c&aacute;c đầu nhỏ giọt v&agrave; mini Driper đặc biệt hiệu quả cho việc tưới c&acirc;y ăn quả như: Cam, t&aacute;o, ổi, thanh long&hellip;C&aacute;c loại c&acirc;y rau như: c&agrave; chua, dưa leo,&hellip;<br /></font><strong><em><font face="Arial">Đặc biệt hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; sản phẩm hệ thống phun mưa IrriStand b&aacute;n k&iacute;nh phun 10-100m, độ cao phun 5-35m được ứng dụng hiệu quả cho việc xử l&yacute; bụi tại c&aacute;c khu bến b&atilde;i, đường giao th&ocirc;ng, khu mỏ khai th&aacute;c than, đ&aacute;, quặng&hellip;<br /></font></em></strong><strong><em><font face="Arial">H&Atilde;Y LI&Ecirc;N HỆ VỚI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I ĐỂ C&Oacute; ĐƯỢC HỆ THỐNG TỐT NHẤT CHO MỤC Đ&Iacute;CH SỬ DỤNG CỦA BẠN!<br /></font></em></strong><strong><em><font face="Arial">C&ocirc;ng ty cổ phần n&ocirc;ng nghiệp đ&ocirc; thị Newfarm<br /></font></em></strong><strong><em><font face="Arial">29 Gia Ngư &ndash; Ho&agrave;n Kiếm &ndash; H&agrave; Nội<br /></font></em></strong><strong><em><font face="Arial">Website:&nbsp;</font><a name="OLE_LINK12"></a><a name="OLE_LINK11"></a><span /></em></strong><a style="color: #088108; text-decoration: none" href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://www.newfarm.com.vn/"><font color="#0000ff"><font face="Arial"><strong><em>www.newfarm.com.vn</em></strong><span /></font></font></a><strong><em><br /></em></strong><strong><em><font face="Arial">Cell:&nbsp;</font><a name="OLE_LINK10"></a><a name="OLE_LINK7"></a><a name="OLE_LINK2"></a><a name="OLE_LINK1"></a><font face="Arial">0985918509</font><font face="Arial">&nbsp;(Mr.Minh)</font></em></strong></span>
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...