• THIẾT KẾ SÂN VƯỜN - BÔN SAI CÂY CẢNH

  Thảo luận trong 'MuaBán Đá cảnh - cây khô Mỹ thuật' , 20/7/10

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: PHAM VAN SANG
   - Địa chỉ: 16/5 HOÀNG HOA THÁM F13 TÂN BINH
   - Tel, Fax: ::: FaX 0838108173
   - email: PHAMVANSANG79@YAHOO.COM.VN
   ================================

   <div align="center"><span style="color: #339966"><strong><span style="font-size: x-large">S&Acirc;N VƯỜN C&Acirc;Y CẢNH THANH SANG </span></strong></span><br /><span style="color: #339966"><strong><span style="font-size: x-large" /></strong></span><br /><span style="color: #339966"><strong><span style="font-size: x-large">NHẬN TƯ VẤN V&Agrave; THIẾT KẾ _ S&Acirc;N VƯỜN </span></strong></span><br /><span style="color: #339966"><strong><span style="font-size: x-large" /></strong></span><br /><span style="color: #339966"><strong><span style="font-size: x-large">CHO TẤT CẢ C&Aacute;C C&Ocirc;NG TR&Igrave;NH ,KHU C&Ocirc;NG </span></strong></span><br /><span style="color: #339966"><strong><span style="font-size: x-large" /></strong></span><br /><span style="color: #339966"><strong><span style="font-size: x-large">NGHIỆP </span></strong></span><br /></div><br /> <div class="componentheading"> <pre><font size="5" color="#ff0066"><strong>Trung t&acirc;m thiết kế s&acirc;n vườn</strong></font></pre></div> <pre><font size="5" color="#ff0066"><strong>Những &yacute; tưởng thiết kế s&acirc;n vườn nh&agrave;</strong></font></pre> <pre><font size="4" color="#669933">CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP C&Acirc;Y XANH - C&Acirc;Y CẢNH C&Acirc;Y C&Ocirc;NG TR&Igrave;NH </font></pre> <pre><font color="#990066">NHẬN TƯ VẤN V&Agrave; CUNG CẤP C&Acirc;Y CHO C&Aacute;C C&Ocirc;NG TR&Igrave;NH KHU C&Ocirc;NG NGHIỆP , KHU NGHỈ M&Aacute;T ,NH&Agrave; Ở BIỆT THỰ </font></pre> <pre><font color="#990066">NHẬN CHĂM S&Oacute;C V&Agrave; BẢO DƯỠNG THẢM CỎ C&Acirc;Y CẢNH VƯỜN HOA C&Ocirc;NG CỘNG . </font></pre> <pre><font color="#990066">BẶC BIỆT :THIẾT KẾ S&Acirc;N VƯỜN PHƯƠNG Đ&Ocirc;NG - S&Acirc;N VƯỜN PHƯƠNG T&Acirc;Y </font></pre> <pre><font color="#990066">CUNG CẤP ĐẤT TRỒNG C&Acirc;Y - PH&Acirc;N B&Oacute;N CHO C&Aacute;C C&Ocirc;NG TR&Igrave;NH LỚN V&Agrave; NHỎ </font></pre> <pre><font color="#990066">LI&Ecirc;N HỆ VĂN PH&Ograve;NG 58/21 TRẦN VĂN DƯ F13 T&Acirc;N B&Igrave;NH </font></pre> <pre><font color="#990066">ĐT :0866734246-0838108173</font></pre> <pre><font color="#990066">CHUY&Ecirc;N GIA VỀ C&Acirc;Y CẢNH : MR SANG 0986035786 <br /></font></pre> <pre><font color="#990066">&nbsp;</font></pre>
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...