Thỏ Thịt

  • Thread starter datde
  • Ngày gửi
D

datde

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Xuân Khương
- Địa chỉ: Q.12 - Tp.HCM
- Tel, Fax: 0983785267
- email: kimphuthinh@gmail.com
================================

<p style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px"><span style="color: #000000"><span style="font-size: small">C&ocirc;ng ty Ch&uacute;ng T&ocirc;i chuy&ecirc;n doanh chăn nu&ocirc;i. C&ocirc;ng ty đang cần mua số lượng thỏ thịt tương đối lớn. Qu&yacute; B&agrave; con v&agrave; c&aacute;c trang trại chăn nư&ocirc;i c&oacute; nhu cầu b&aacute;n, Vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ cho C&ocirc;ng ty:</span></span></p><p style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px"><span style="color: #000000"><span style="font-size: small">CTY CP KIM PH&Uacute; THINH - Trường chinh - P. T&acirc;n Hưng Thuận - Q.12 - Tp.HCM</span></span></p><p style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px"><span style="color: #000000"><span style="font-size: small">Tel.: 62 7050 85 - 6678 32 49 Fax : 6256 96 89</span></span></p><p style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px"><span style="color: #000000"><span style="font-size: small">Email: kimphuthinh@gmail.com</span></span></p><p style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px"><span style="color: #000000"><span style="font-size: small">Yahoochat :datde01 <br /></span></span></p><p style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px"><span style="color: #000000"><span style="font-size: small">Hotline :&nbsp; 0983 785 267 Mr Khương (Gi&aacute;m đốc), </span></span></p><p style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px"><span style="color: #000000"><span style="font-size: small">Mr Trung (Ph&oacute; gi&aacute;m đốc) : 0913 733 266 </span></span></p><p style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px"><span style="color: #000000"><span style="font-size: small"><em>CTY muốn hợp t&aacute;c l&acirc;u d&agrave;i v&agrave; nhận k&yacute; hợp đồng bao ti&ecirc;u sản phẩm cho c&aacute;c b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n </em></span></span></p>
 

#2
ha noi

bạn ơi mình ở hà nội bạn có thể ra lấy hàng được ko và giá cả thì sao hả bạn 01695940721
 
Last edited:
#4
Bạn vui lòng cho mình biết giá Thỏ giống loại thường,bao nhiu tiền /cặp,và Thỏ con giá bao nhiu tiền 1 con dc không bạn?và bạn cho mình biết thêm Thỏ thích ăn loại cỏ nào nhất?và ở đâu có bán cỏ giống cho thỏ?mình đang ở Tiền Giang,mong chờ tin bạn và cảm ơn bạn,
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH