Thỏ to nhất Việt Nam - Nhận bao tiêu sản phẩm

#1
<em><strong>K&iacute;nh ch&agrave;o b&agrave; con!</strong></em><br /> Ch&uacute;ng t&ocirc;i xin th&ocirc;ng b&aacute;o gi&aacute; thỏ giống như sau.<br /> 1. Thỏ Newzealand loại từ 1.2-2.0 kg gi&aacute; b&aacute;n 120 000 đồng/kg<br /> Đặc biệt hiện tại ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thỏ loại 3.0-4.0kg về phối giống được lu&ocirc;n. Gi&aacute; 150 000 đồng/kg.<strong>Thỏ đ&atilde; c&oacute; chửa 10-15 ng&agrave;y tuổi gi&aacute; 180 000 đồng/kg.</strong><br /> Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận tư vấn kỹ thuật, cung cấp c&aacute;c loại nguy&ecirc;n vật liệu nu&ocirc;i thỏ như: Van uống nước, c&acirc;y cỏ giống...... C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận bao ti&ecirc;u sản phẩm cho b&agrave; con với gi&aacute; ổn định.<br /> Chi tiết li&ecirc;n hệ: Nguyễn Văn Sao ĐT 0978 491583 Email: saothangnam_1@yahoo.com<br /> Ch&uacute;c b&agrave; con chăn nu&ocirc;i th&agrave;nh c&ocirc;ng!<br /> <div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: transparent; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none"><br /> <br /></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẠI GIỐNG THỎ VIỆT NHẬT NINH BÌNH
- Địa chỉ: Xã Sơn Hà - Nho Quan - Ninh Bình
- Điện thoại: 0978491583 - Fax:
- email: saothangnam_1@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH