Thối rể cây Mãng Cầu Xiêm

ThichNong

Lữ khách
#1
Em chào các Anh/Chị, Em trồng Mãng Cầu Xiêm ghép gốc Bình Bát cũng được khoảng 4 tháng, dạo này có một số cây bắt đầu chết do Thối rễ. Em không biết xử lý sao cho những cây còn lại. Xin được Anh/Chị chỉ giáo!