(Thời sự) Triển vọng mô hình nuôi thỏ khép kín tại HTX An Hòa

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Phan Tung

Nhà nông tập sự
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phan Tùng
- Địa chỉ: tổ 13 KP6 TT Vĩnh An. Vĩnh Cửu . Đồng Nai
- Tel, Fax: 0907960314 ::: FaX
- email: trainhimphantung@agriviet.com
================================

<span class="\&quot;Apple-style-span\&quot;"><table width="\&quot;100%" border="\&quot;0\&quot;" cellpadding="\&quot;0\&quot;" cellspacing="\&quot;3\&quot;" class="\&quot;border\&quot;"><tbody><tr><td valign="\&quot;top\&quot;" class="\&quot;text-detail-main-1\&quot;">An H&ograve;a l&agrave; 1 trong 4 x&atilde; mới s&aacute;p nhập về TP.Bi&ecirc;n H&ograve;a n&ecirc;n vẫn c&ograve;n mang d&aacute;ng v&oacute;c của một v&ugrave;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n với nền kinh tế dựa v&agrave;o sản xuất n&ocirc;ng nghiệp, trong đ&oacute; trồng c&acirc;y lương thực v&agrave; chăn nu&ocirc;i trang trại l&agrave; 2 m&ocirc; h&igrave;nh chủ yếu. Để chăn nu&ocirc;i tiếp tục ph&aacute;t huy hiệu quả, dự &aacute;n nu&ocirc;i thỏ kh&eacute;p k&iacute;n tại HTX An H&ograve;a bước đầu c&oacute; thể được xem l&agrave; một m&ocirc; h&igrave;nh n&ocirc;ng nghiệp c&oacute; triển vọng cả về kinh tế v&agrave; ph&ugrave; hợp với nền sản xuất n&ocirc;ng nghiệp đ&ocirc; thị.</td></tr><tr><td valign="\&quot;top\&quot;" class="\&quot;text-detail-main-2\&quot;"><div align="\&quot;justify\&quot;" class="\&quot;plain\&quot;"><div><font face="\&quot;Arial\&quot;"><span /></font></div></div></td></tr></tbody></table></span><p><span class="\&quot;Apple-style-span\&quot;">Được th&agrave;nh lập từ năm 2000 với 2 ng&agrave;nh nghề sản xuất kinh doanh ch&iacute;nh l&agrave;:&nbsp; cấp nước sinh hoạt, chăn nu&ocirc;i - nu&ocirc;i trồng thủy sản, trong đ&oacute; m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i thỏ đ&atilde; được HTX An H&ograve;a triển khai thực hiện từ năm 2007. Qua 3 năm thực hiện m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i thỏ thịt ở đ&acirc;y d&ugrave; c&oacute; hiệu quả về kinh tế nhưng HTX lu&ocirc;n gặp kh&oacute; khăn về cả đầu v&agrave;o con giống v&agrave; đầu ra của sản phẩm. V&igrave; vậy đầu năm 2010, HTX quyết định chuyển sang thực hiện dự &aacute;n nu&ocirc;i thỏ theo hướng kh&eacute;p k&iacute;n bao gồm từ quy tr&igrave;nh sản xuất con giống, chăn nu&ocirc;i gia c&ocirc;ng trong x&atilde; vi&ecirc;n, chế biến thịt thỏ th&agrave;nh sản phẩm đ&oacute;ng g&oacute;i v&agrave; chế biến thức ăn chăn nu&ocirc;i cho thỏ. Bước đầu dự &aacute;n n&agrave;y đ&atilde; được HTX thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng, &nbsp;đ&oacute; l&agrave; lai tạo chọn lọc được giống thỏ mới từ thỏ giống nhập Niu Dil&acirc;n với thỏ ta mang những đặc t&iacute;nh nổi trội như: kh&aacute;ng bệnh tốt, sinh sản cao v&agrave; tăng tưởng nhanh.</span></p><p>&nbsp;</p><span class="\&quot;Apple-style-span\&quot;"><div class="\&quot;MsoNormal\&quot;"><font face="\&quot;Arial\&quot;">&Ocirc;ng Phan Trung Hiếu, Chủ nhiệm HTX chi biết: &ldquo;Sau khi cho ra đời thế hệ lai F1, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; nu&ocirc;i v&agrave; nh&acirc;n giống, theo d&otilde;i c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u ph&aacute;t triển th&igrave; thấy giống thỏ mới ph&aacute;t triển rất tốt như: tr&aacute;nh được hao hụt thỏ chết sau khi cai sữa v&agrave; đạt tỷ lệ sống từ 85 - 90% trong 3 th&aacute;ng nu&ocirc;i. HTX đ&atilde; cung cấp nguồn giống cho b&agrave; con để ph&aacute;t triển giống thỏ mới n&agrave;y&rdquo;. Theo &ocirc;ng Hiếu, trung b&igrave;nh 1 thỏ mẹ sinh sản mỗi lứa đạt từ 8 đến 10 thỏ con. Chỉ trong 5 th&aacute;ng qua HTX An H&ograve;a đ&atilde; sản xuất được gần 1.000 con thỏ thế hệ lai F1. Sau hơn 2 th&aacute;ng nu&ocirc;i mỗi con thỏ thịt xuất chuồng đạt khoảng 2,5 kg. Với gi&aacute; b&aacute;n trung b&igrave;nh 120 ng&agrave;n đồng/kg như hiện nay, trừ mọi chi ph&iacute; th&igrave; tr&ecirc;n mỗi con thỏ HTX c&ograve;n thu lời được 150 ng&agrave;n đồng. Ngo&agrave;i việc nh&acirc;n rộng đ&agrave;n thỏ, HTX c&ograve;n b&aacute;n thỏ sinh sản cho một số x&atilde; vi&ecirc;n kh&aacute;c nu&ocirc;i với gi&aacute; trung b&igrave;nh 180 ng&agrave;n đồng/con. V&agrave; hiện một số hộ x&atilde; vi&ecirc;n đang nu&ocirc;i thế hệ F1 của HTX cũng cho thấy r&otilde; hiệu quả.</font></div><br /><div class="\&quot;MsoNormal\&quot;"><font face="\&quot;Arial\&quot;">&Ocirc;ng Nguyễn Văn Thăng (Ấp 2, x&atilde; An H&ograve;a) sau khi nhận nu&ocirc;i 5 cặp thỏ từ HTX, chỉ sau hơn 4 th&aacute;ng nu&ocirc;i, đến nay đ&agrave;n thỏ của gia đ&igrave;nh &ocirc;ng đ&atilde; ph&aacute;t triển tới hơn 70 con. &Ocirc;ng cho biết, ưu điểm của m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i thỏ l&agrave; vốn đầu tư &iacute;t, thời gian nu&ocirc;i ngắn, song lại cho thu lời nhanh v&agrave; ph&ugrave; hợp với đất n&ocirc;ng nghiệp đ&ocirc; thị ng&agrave;y c&agrave;ng thu hẹp.</font></div><div><font face="\&quot;Arial\&quot;">&ldquo;Kh&ocirc;ng chỉ dừng lại ở việc lại tạo ra c&aacute;c giống thỏ c&oacute; chất lượng cao, trong thời gian tới HTX sẽ tiếp tục thực hiện dự &aacute;n sản xuất ra thỏ thịt đ&oacute;ng g&oacute;i v&agrave; xuất ra thị trường. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; sẽ tập trung giao giống cho b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n nu&ocirc;i chăn nu&ocirc;i, sau đ&oacute; thu mua thỏ thịt phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c giết mổ v&agrave; đ&oacute;ng g&oacute;i. Đồng thời hướng dẫn b&agrave; con thực hiện chăn nu&ocirc;i thực hiện theo quy tr&igrave;nh c&ocirc;ng nghệ xử l&yacute; chất thải nhằm kh&ocirc;ng g&acirc;y &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường. Dự kiến c&aacute;c c&ocirc;ng đoạn của dự &aacute;n nu&ocirc;i thỏ kh&eacute;p k&iacute;n sẽ được HTX An H&ograve;a triển khai thực hiện trong năm 2011 n&agrave;y&rdquo; &ndash; &ocirc;ng Hiếu cho biết th&ecirc;m</font></div></span><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

Mô hình bước đầu đã cho thấy hiệu quả.


Không chỉ chăn nuôi, thời gian tới HTX còn phát triển mô hình theo hướng giết mổ đóng gói và xuất khẩu.

Bác trong hình này thấy quen quen Bà Con nhỉ!
 

Last edited:
#2
chào anh PhanTung .hiện tai trại anh co con thỏ giống newezeland không,nếu có cho em biết giá cụ thể luôn.EMAIL.Nhimbalang@yahoo.com.au
 

maquemau

Nhà nông chuyên nghiệp
#3
rất cảm ơn bài viết của phan tùng,tôi người tập tành nuôi thỏ tuy đã được học hỏi khá nhiều tài liệu nhưng khi bắt tay vào nuôi cũng gặp không ít khó khăn.
đã được tư vấn nhiệt tình và những lời động viên chân thành từ anh chủ nhiệm HTX an hòa nguyenhungdung (phan trung hiếu) đây cũng là một trong những địa chỉ tin cậy cho bà con .
khởi nghiệp hơn 4 tháng nay,trong quá trình nuôi cũng gặp một số khó khăn nhất định,cũng nhờ sự tư vấn tận tình nên đã khắc phục được,tuy nhiên chưa đạt được những thông số như bài viết
thân tình cảm ơn bài viết
 

Phan Tung

Nhà nông tập sự
#4
chào anh PhanTung .hiện tai trại anh co con thỏ giống newezeland không,nếu có cho em biết giá cụ thể luôn.EMAIL.Nhimbalang@yahoo.com.au
Dạ cám ơn Anh nhiều nhé! nếu Anh có nhu cầu về thỏ giống thì mời Anh vui lòng liên hệ với anh chủ nhiệm HTX Phan Trung Hiếu đt 0908380353 nhé! tình cờ mình đọc bài này thấy hay hay nên gửi lên cho Bà Con tìm hiểu thêm!
dưới đây là link của bài báo này!
http://www.dongnai.gov.vn/cong-dan/tin_nongnghiep-nongthon/20110304.593
 
Last edited:

xitrum_007

Nhà nông tập sự
#5
[FONT=\&quot;Arial\&quot;] Sau hơn 2 tháng nuôi mỗi con thỏ thịt xuất chuồng đạt khoảng 2,5 kg.[/FONT]
Sao tăng trọng nhanh kinh thế nhở?.
 

nguyenhungdung

Moderator
BQT WEBSITE
#6
Thank Phan Tung.

Bài này do phóng viên báo Đồng Nai và đài phát thanh truyền hình Đồng Nai tổ chức hôm vừa rồi. Nói thật rằng mình cũng chưa đọc bài báo này, trên đài hình như cũng có phát rồi. Hôm nay nhờ Phan Tùng mà mình mới biết.

To xitrum_007

Sau hơn 2 tháng nuôi mỗi con thỏ thịt xuất chuồng đạt khoảng 2,5 kg
Có lẽ do phóng viên biên tập sai, sau 3 tháng nuôi mới đúng.
 

gigo202

Nhà nông tập sự
#7
chế biến thức ăn chăn nuôi cho thỏ
Bây giờ mới biết được mục đích của HTX An Hòa!!!
Nếu Bác Hiếu có đọc thì đừng buồn vì con nói thẳng. Hum bữa con đi với mẹ con vào HTX của bác để liên hệ vụ cám, bác liên tục hỏi công thức, tỷ lệ % dinh dưỡng bây giờ con mới biết mục đích của bác.
Người xưa có câu "Rừng càng già càng cay" nếu nói trắng ra là "tuổi càng cao càng nham hiểm" :blink:
Con thì cũng muốn kính lão đắc thọ lắm, đến HTX với thiện chí nhưng nhận lại được cái mưu đồ. Tặng bác vài câu:
"Cuộc đời có mấy chi đâu
Sống sao để lại tiếng thơm cho đời
Ai ơi nhớ lấy chữ tình
Cùng chung mái ngối chớ mà lừa nhau"
Con còn nhỏ nên với lại tính con nói thẳng, bác đừng buồn.
 

nguyenhungdung

Moderator
BQT WEBSITE
#8
Bây giờ mới biết được mục đích của HTX An Hòa!!!
Nếu Bác Hiếu có đọc thì đừng buồn vì con nói thẳng. Hum bữa con đi với mẹ con vào HTX của bác để liên hệ vụ cám, bác liên tục hỏi công thức, tỷ lệ % dinh dưỡng bây giờ con mới biết mục đích của bác.
Người xưa có câu "Rừng càng già càng cay" nếu nói trắng ra là "tuổi càng cao càng nham hiểm" :blink:
Con thì cũng muốn kính lão đắc thọ lắm, đến HTX với thiện chí nhưng nhận lại được cái mưu đồ. Tặng bác vài câu:
"Cuộc đời có mấy chi đâu
Sống sao để lại tiếng thơm cho đời
Ai ơi nhớ lấy chữ tình
Cùng chung mái ngối chớ mà lừa nhau"
Con còn nhỏ nên với lại tính con nói thẳng, bác đừng buồn.
Tôi hơi ngạc nhiên về những đánh giá này của em.

Tôi hiểu như thế này không biết có đúng không?

Em cho rằng tôi hỏi công thức và tỷ lệ phần trăm dinh dưỡng là để nắm bí quyết làm thức ăn cho thỏ phải không? Như vậy là em hiểu không đúng rồi. Tôi hỏi là để xem thức ăn của em có các thành phần tương ứng với nhu cầu của thỏ hay không để dùng cho thỏ ăn, bởi vì thức ăn của bên em là thức ăn dành cho heo, gà, vịt, bò chứ không có loại riêng dành cho thỏ nên tôi phải nắm được tất cả các thành phần để chọn loại nào có thể phù hợp cho thỏ.

Việc dự án của tôi về ngành thỏ trong đó có cả sản xuất thức ăn cho thỏ là dự án mà tôi đã lập cách đây gần một năm rồi, nhưng chưa chắc tôi đã tự mình sản xuất, có thể tôi đặt hàng cho bên em thì sao?

Hiện tôi đang chú ý đến thức ăn dành cho bò loại BS01 của bên em đây.
Lúc em ra về tôi có đưa số fax để fax cho tôi một số loại thức ăn khác như bò chẳng hạn ( về giá cả, thành phần dinh dưỡng...) để tôi chọn, nhưng tôi chưa thấy bên em fax lại.

Cũng xin nói lại với em rằng, tôi không hề có ý học hay ăn cắp bí quyết gì của bên em, tôi chỉ chọn lựa thức ăn phù hợp về thành phần dinh dưỡng, giá thành để phục vụ cho công việc nuôi thỏ của tôi mà thôi, tôi nghĩ mọi người khi chọn lựa thức ăn cho vật mình nuôi đều phải như thế. Mà làm sao tôi có thể học được hoặc nắm được những bí quyết sản xuất thức ăn của em khi chỉ hỏi về thành phần dinh dưỡng?

Trong công thức của thức ăn cho thỏ, tôi là người chủ động nắm bắt chứ đâu phải căn cứ vào công thức của bên em. Em chắc vẫn thấy thức ăn cho thỏ anh để trong văn phòng chứ?

Vài lời giải thích cùng em, mong em hiểu và nhìn nhận đúng hơn sự việc.
 

maquemau

Nhà nông chuyên nghiệp
#9
khi đọc bài của GIGO202 tôi hơi bất ngờ và chờ phản hồi từ nguyenhungdung và những gì nguyenhungdung trả lời nằm trong ý tưởng tôi.mong rằng đây là có sự chưa hiểu nhau.
thân
 

Thuy-canh

Nông dân @
#10
Bây giờ mới biết được mục đích của HTX An Hòa!!!
Nếu Bác Hiếu có đọc thì đừng buồn vì con nói thẳng. Hum bữa con đi với mẹ con vào HTX của bác để liên hệ vụ cám, bác liên tục hỏi công thức, tỷ lệ % dinh dưỡng bây giờ con mới biết mục đích của bác.
Người xưa có câu "Rừng càng già càng cay" nếu nói trắng ra là "tuổi càng cao càng nham hiểm" :blink:
Con thì cũng muốn kính lão đắc thọ lắm, đến HTX với thiện chí nhưng nhận lại được cái mưu đồ. Tặng bác vài câu:
"Cuộc đời có mấy chi đâu
Sống sao để lại tiếng thơm cho đời
Ai ơi nhớ lấy chữ tình
Cùng chung mái ngối chớ mà lừa nhau"
Con còn nhỏ nên với lại tính con nói thẳng, bác đừng buồn.
Theo như cách xưng hô, thì gigo202 còn trẻ,
Em,
Tui cũng có điều muốn tâm-sự với em. Đó là mấy lúc sau nầy, riêng tui, tui có nhiều việc bận tâm, chiếm gần hết thì giờ, nên việc vào Diễn-đàn là cả một sự cố gắng.
Tui hôm nay rất mệt vì công việc, định đi ngủ sớm (bên tui trước em 4 giờ), thì đọc Topic nầy, đặc-biệt có bài của em. Tui dài dòng như trên là muốn xin em kiên-nhẫn, đừng la là tui nói năng rề-rà.
Em, bài của em đối với tôi đặc-biệt đến độ, đọc xong, tui trầm-ngâm rất lâu, cố tìm hiểu chuyện gì đã khiến em phiền lòng đến độ phải phát-biểu như trên.
Tuy tui đã lờ-mờ hiểii ít nhiều qua vài dòng ngắn của em và người chủ-nhiệm HTX nhưng tui cũng đọc đi, đọc lại rất là nhiều lần các bài của Topic nầy và tui thấy tiếc :
- Nếu đây là doanh-nghiệp của Mẹ, thì khi em viết bài nầy, ước gì Mẹ biết. Nhưng chắc hẵn Me em không biết. Bởi biết, thì vì là một người làm ăn, Mẹ sẽ cản.
- Anh nguyenhungdung đã có bày tỏ với em như vậy, nhưng vẫn không thấy em hồi-đáp.
Em, tui lấy tư-cách là người lớn tuổi hơn em, khuyên em :
- Nắm lấy cơ-hội nầy bàn chuyện doanh-vụ với HTX An-Hòa. Vừa phát-triển chuyện làm ăn, vừa trao dồi khả-năng giao-tế của em.
Thân.
 
Last edited:

nuoide

thanquangninh.vn
VIP
#11
bác liên tục hỏi công thức, tỷ lệ % dinh dưỡng bây giờ con mới biết mục đích của bác.
Mình thấy trên các bao cám đều ghi tỉ lệ công thức rõ ràng mà . Đâu có gì bí mật....

Cái chính để sản xuất thức ăn chăn nuôi là công nghệ ,dây chuyền máy móc... Những cái này bác Hiếu muốn làm phải đầu tư rất nhiều tiền ...... có lẽ gigo lo xa quá rồi
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH