Thông báo tuyển sinh sau đại học của trường Nông Lâm

#1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2009/TB-ĐHNL-SĐH TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2009


THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2009

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 45/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/08/2008, trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh tuyển sinh NCS (đào tạo tiến sĩ) và cao học (đào tạo thạc sĩ) trong nước các chuyên ngành: Trồng Trọt, Bảo vệ Thực vật, Khoa học Đất, Chăn nuôi, Thú y, Lâm học, Nuôi Trồng Thủy sản, Kinh tế Nông nghiệp, Cơ khí Nông nghiệp, Chế biến Lâm sản, Quản lý đất đai và Công nghệ Sinh học.
1. Hình thức và thời gian đào tạo
- Đào tạo tiến sĩ: Hệ tập trung: 4 năm đối với người tốt nghiệp đại học, 2 năm đối với người có văn bằng thạc sĩ; hệ không tập trung: 5 năm đối với người tốt nghiệp đại học, 4 năm đối với người có văn bằng thạc sĩ.
- Đào tạo thạc sĩ: Hệ tập trung 02 năm.
2. Điều kiện dự thi
- Cao học: Người đã tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi. Người có bằng tốt nghiệp đại học gần với chuyên ngành đăng ký dự thi phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi (liên hệ Phòng đào tạo Sau đại học để biết môn học và lịch cụ thể).
Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá, ngành tốt nghiệp đúng hoặc phù hợp với ngành đăng ký dự thi, được thi ngay sau khi tốt nghiệp. Những đối tượng còn lại phải có ít nhất một (01) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với ngành dự thi. Tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại giỏi trở lên, đúng ngành dự thi, có giấy khen về thành tích học tập hoặc nghiên cứu khoa học từ cấp trường trở lên vào cuối khoá học, có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL 450 (IELTS 5.0) hoặc tương đương được xét tuyển thẳng.
- Nghiên cứu sinh: Thí sinh tốt nghiệp đại học chính quy có văn bằng xếp loại Khá trở lên, ngành học phù hợp với chuyên ngành dự thi, ít nhất 03 bài báo phù hợp với hướng nghiên cứu và 02 năm thâm niên công tác (trừ chuyển tiếp sinh). Nếu thí sinh có văn bằng thạc sĩ không đúng chuyên ngành dự thi thì văn bằng tốt nghiệp đại học phải phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi nghiên cứu sinh và ít nhất 01 bài báo phù hợp với hướng nghiên cứu.
3. Các môn thi tuyển
Thi 03 môn: Anh văn, Cơ bản và Cơ sở (xem Danh mục các môn thi cho từng chuyên ngành kèm theo).
Thí sinh được miễn thi môn Anh văn trong các trường hợp sau: Có bằng tốt nghiệp đại học chính qui ngành tiếng Anh; có chứng chỉ TOEFL 400 hoặc IELTS 4.5 trở lên trong thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp do các cơ sở đào tạo quốc tế hoặc được Bộ GD&ĐT công nhận.
4. Đào tạo tại các tỉnh
a. Liên kết với Trường Đại học Đà lạt
- Các chuyên ngành tuyển sinh gồm: Trồng trọt, Bảo vệ thực vật thực vật, Lâm học và Kinh tế nông nghiệp.
- Địa điểm ôn và thi tuyển: Trường Đại Học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh
- Địa điểm học: Tại Đại học Đà Lạt (nếu đủ số lượng theo yêu cầu)
b. Liên kết với Trường Đại học Phú Yên
- Các chuyên ngành tuyển sinh gồm: Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Lâm học, Kinh tế nông nghiệp, Chăn nuôi, Thú y, Công nghệ sinh học, Cơ khí Nông nghiệp và Quản lý đất đai.
- Địa điểm ôn và thi tuyển: Trường Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
- Địa điểm học: Tại Trường Đại Học Phú Yên (nếu đủ số lượng theo yêu cầu)
Nếu có lớp tại tỉnh thì một số học phần thực hành (tuỳ chuyên ngành) và làm luận văn tốt nghiệp học viên phải thực hiện tại Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.
5. Hồ sơ đăng ký dự thi
a, Đối với Cao học
- Đơn xin dự thi (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương;
- Công văn cử dự thi của cơ quan chủ quản (CB/CNV nhà nước);
- Bản sao văn bằng tốt nghiệp (công chứng);
- Các chứng chỉ bổ túc kiến thức;
- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe (của bệnh viện đa khoa);
- 02 phong bì cỡ (16 x 24 cm) dán tem, ghi rõ điạ chỉ liên lạc và 3 tấm hình 3 x 4cm.
b, Đối với Nghiên cứu sinh cần bổ sung thêm
- Bản sao văn bằng tốt nghiệp thạc sĩ (công chứng);
- Bảng điểm cao học;
- Bản photo các bài báo khoa học đã công bố (5 bộ);
- Đề cương nghiên cứu (5 bộ)
- Giấy đồng ý của cán bộ hướng dẫn
- Lý lịch khoa học của cán bộ hướng dẫn khoa học
6. Lệ phí, thời gian ôn tập và thi tuyển
- Lệ phí thi: Cao học: 500.000 đồng/người; Nghiên cứu sinh: 1.500.000 đồng/thạc sĩ, (nếu từ cử nhân 2.000.000đ) - Thời gian ôn thi: 04/5/2009 đến 03/7/2009, hạn chót đóng tiền ôn thi 25/4/2009
* Riêng môn Tiếng Anh: + Đăng ký kiểm tra xếp lớp bằng điện thọai, email hoặc trực tiếp tại Phòng đào tạo Sau đại học trước ngày 20/4/2009.
+ Kiểm tra xếp lớp lúc 8 giờ ngày 25/4/2009 và giải đáp thắc mắc, tư vấn về việc nâng cao trình độ tiếng Anh đầu vào.
- Ngày thi tuyển: Dự kiến đầu tháng 8/2009 tại ĐH Nông Lâm (theo lịch của Bộ GD-ĐT).
- Hạn phát và nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Từ ngày ra thông báo đến 30/6/2009 tại Phòng đào tạo Sau đại học, Đại học Nông Lâm hoặc các trường Đại học liên kết nêu trên.
Chi tiết xin liên hệ Phòng đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM Điện thoại: 08- 38963339, E-mail: psdh@hcmuaf.edu.vn
Website: http://www.pgo.hcmuaf.edu.vn/
HIỆU TRƯỞNG
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH