• THỨC ĂN THỦY SẢN

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 25/7/09

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY CP DABACO TIỀN GIANG
   - Địa chỉ: Ấp Tây Hòa, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, Tiền Giang
   - Tel, Fax: 0939955099 ::: FaX 0733613038
   - email: tamdabaco@gmail.com
   ================================

   <p> THỨC ĂN thủy sản DABACO ĐƯỢC SẢN XUẤT TR&Ecirc;N D&Acirc;Y CHUYỀN C&Ocirc;NG NGHỆ HIỆN ĐẠI NHẤT CỦA ĐAN MẠCH, SẢN PHẨM ĐƯỢC SẢN XUẤT TỪ NHỮNG NGUY&Ecirc;N LIỆU NGOẠI NHẬP, QUY TR&Igrave;NH ĐƯỢC KIỂM SO&Aacute;T CHẶC CHẼ TỪ NGUY&Ecirc;N LIỆU ĐẦU V&Agrave;O. SẢN PHẨM DABACO C&Oacute; ĐỦ C&Aacute;C SẢN PHẨM D&Agrave;NH CHO C&Aacute; DA TRƠN V&Agrave; C&Aacute; C&Oacute; VẨY TỪNG GIAI ĐOẠN.</p><p>HIỆN NAY C&Ocirc;NG TY C&Oacute; CH&Iacute;NH S&Aacute;CH ƯU Đ&Atilde;I NHẰM HỔ TRỢ CHO NGUỜI NU&Ocirc;I TẠI KHU VỰC ĐỒNG BẰNG S&Ocirc;NG CỬU LONG. QU&Iacute; KH&Aacute;CH C&Oacute; NHU CẦU XIN VUI L&Ograve;NG LI&Ecirc;N HỆ: </p><p>CTY CP DABACO TIỀN GIANG </p><p>Ấp T&acirc;y H&ograve;a, x&atilde; Song Thuận, huyện Ch&acirc;u Th&agrave;nh, Tiền Giang </p><p>Điện thoại: 0939955099&nbsp;&nbsp; Fax: 0733613038&nbsp; gặp anh T&acirc;m </p><p>Email: <a href="mailto:tamdabaco@gmail.co">tamdabaco@gmail.co</a>m</p>
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...