1. Đây là chuyên mục để đăng tin tìm việc hoặc tuyển dụng có liên quan đến nông nghiệp
   Quý công ty có thể tự đăng tin trực tiếp hoặc gửi Email về lienhe@agriviet.Com
   Dismiss Notice

  Thuê nhân công trồng rừng tại Khe Giữa -Trường Sơn - Quảng Bình

  Thảo luận trong 'Tuyển dụng - Tìm việc ngành nông lâm' , 27/5/12

  1. ledai2lqd Guest

   <p>Th&ocirc;ng tin việc l&agrave;m</p><p>C&ocirc;ng ty TNHH Kim T&iacute;n MDF Quảng B&igrave;nh l&agrave; một doanh nghiệp li&ecirc;n doanh giữa Kim T&iacute;n v&agrave; Tỉnh Quảng B&igrave;nh thực hiện dự &aacute;n Nh&agrave; m&aacute;y gỗ MDF tại khu CN Bắc Đồng Hới - Quảng B&igrave;nh.&nbsp;</p><p>Để đảm bảo an ninh v&ugrave;ng nguy&ecirc;n liệu cho nh&agrave; m&aacute;y khi đi v&agrave;o hoạt động, Dự &aacute;n triển khai trồng 6000ha rừng Keo. Bước đầu thực hiện trồng 200ha v&agrave;o th&aacute;ng 10/2012 tại khu vực Khe giữa - Trường Sơn - Quảng B&igrave;nh.</p><p>Phương &aacute;n thi c&ocirc;ng: Thu&ecirc; trọn g&oacute;i trồng 200ha c&acirc;y keo.</p><p>Xin mời c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, tập thể c&oacute; kinh nghiệm v&agrave; khả năng trồng rừng h&atilde;y li&ecirc;n lệ theo địa chỉ:</p><p>C&Ocirc;NG TY TNHH KIM T&Iacute;N MDF QUẢNG B&Igrave;NH</p><p>Địa chỉ: Khu CN Bắc Đồng Hới, x&atilde; L&yacute; Trạch, huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng B&igrave;nh</p><p>Địa chỉ văn ph&ograve;ng giao dịch: 699 L&yacute; Thường Kiệt, TP. Đồng Hới</p><p>Điện thoại li&ecirc;n hệ: 0915346569 - Cố định: 0523 856 368</p><p>Địa chỉ mail: daile.hr@kimtingroup.com <br /></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Lê Đại
   - Địa chỉ: Công ty TNHH Kim Tín MDF Quảng Bình
   - Điện thoại: 0915346569 - Fax:
   - email: daile.hr@kimtingroup.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...