THUỐC THÚ Y CHẤT LƯỢNG CAO

mrdatt_bt_green

Nhà nông nghiệp dư
#1
Chi nh&aacute;nh cty cp đầu tư &amp; xnk <strong>N&Ocirc;NG DƯỢC VIỆT </strong>k&iacute;nh ch&agrave;o tất cả qu&yacute; b&agrave; con chăn nu&ocirc;i v&agrave; qu&yacute; anh chị em trong ng&agrave;nh th&uacute; y.<br /> Hiện nay cty đ&atilde; cho ra đời 1 số thuốc c&oacute; t&iacute;nh đặc trị rất hiệu quả v&agrave; đ&atilde; được sử dụng phổ biến tr&ecirc;n thị trường.<br /> Một số thuốc rất được tin d&ugrave;ng l&agrave; :<br /> -<strong> TIMICO - CRD (</strong> đặc trị bệnh crd gh&eacute;p với E.coli),<br /> <strong>- DOMICOSIN </strong>(đặc trị crd, vi&ecirc;m đường h&ocirc; hấp, phế quản). <br /> <strong> - NẤM PHỔI </strong>( trị bệnh nấm phổi phổ biến hiện nay), sản phẩm n&agrave;y c&oacute; t&iacute;nh ti&ecirc;u diệt nấm tr&ecirc;n bề mặt phổi, tr&ecirc;n bề mặt hệ ti&ecirc;u h&oacute;a rất hi&ecirc;u quả v&agrave; c&oacute; t&iacute;nh năng hấp phụ độc tố nấm Mycotoxin do nấm tiết ra, khuyến c&aacute;o n&ecirc;n cho vật nu&ocirc;i uống ngay từ ng&agrave;y đầu v&agrave; lập lại sau 15 ng&agrave;y th&igrave; sẽ thấy được hiệu quả trong chăn nu&ocirc;i. <br /> <strong>- KHẸT VỊT </strong>( đặc trị bệnh khẹt vịt).<br /> <strong> - ẺNOCOLIS </strong>( đặc tri ti&ecirc;u chảy, thương h&agrave;n)<br /> - Đặc biệt mới cho ra d&ograve;ng sản phẩm vượt trội về hiệu quả l&agrave;<strong> DV - CORYZIN </strong>( đặc tri bệnh đầu đen, k&yacute; sinh tr&ugrave;ng m&aacute;u, m&aacute;u lo&atilde;n, sưng ph&ugrave; đầu, điều trị cầu tr&ugrave;ng &gt; 3 ng&agrave;y m&agrave; kh&ocirc;ng khỏi h&atilde;y d&ugrave;ng thuốc n&agrave;y l&agrave; khỏi ngay) nguy&ecirc;n nh&acirc;n l&agrave; do HISAMONAS g&acirc;y n&ecirc;n<br /> <br /> Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; 1 số sản phẩm đ&atilde; được người chăn nu&ocirc;i tin d&ugrave;ng v&agrave; c&oacute; sự phản hồi rất tốt về ph&iacute;a c&ocirc;ng ty, c&aacute;c trại chăn nu&ocirc;i lớn đặt h&agrave;ng với số lượng ổn định. <br /> Qua đ&acirc;y t&ocirc;i thay mặt cty N&Ocirc;NG DƯỢC VIỆT gửi lời cảm ơn tới qu&yacute; b&agrave; con chăn nu&ocirc;i, c&aacute;c trang trại v&agrave; c&aacute;c đại l&yacute; đ&atilde; tin d&ugrave;ng sản phẩm của c&ocirc;ng ty. Xin ch&uacute;c to&agrave;n thể qu&yacute; vị sức khỏe v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng trong cuộc sống, th&agrave;nh đạt trong c&ocirc;ng việc<br /> Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ <br /> C<strong>hi nh&aacute;nh cty cp đầu tư &amp; xnk N&Ocirc;NG DƯỢC VIỆT<br /> ĐC : 231- 233 L&ecirc; Th&aacute;nh T&ocirc;n, Q1, tp.hcm<br /> ĐT : 0835098466 Fax : 0862556604<br /> Email. nongduocviet@gmail.com<br /> Website : www.nongduocviet.com<br /><br /> Hotline : 0975307382 </strong>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: công ty cổ phần đầu tư & xnk nông dược việt
- Địa chỉ: 58/4 kp.3 thị trấn hóc môn .tp.hcm
- Điện thoại: 0835098466 - Fax:
- email: nongduocviet@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH