• THUỐC TRỪ CỎ MARUKA 5EC

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 12/6/12

  1. sentra Guest

   <div style="text-align: center">&nbsp;<img width="78" height="180" style="width: 78px; height: 180px" src="http://www.sentra.com.vn/wp-content/uploads/2012/05/MARUKA-copy.png" border="0" /></div><h5 align="left" style="text-align: center"><span style="font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px">Hoạt chất:</span></h5><p align="left" style="text-align: center"><span style="line-height: 115%; font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px">Quizalofop-p-Ethyl...................... 5%W/W</span></p><h5 align="left" style="text-align: center"><span style="font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px">H&atilde;ng sản xuất:</span></h5><p align="left" style="text-align: center"><span style="line-height: 115%; font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px">Anhui Fengle Agrochemical Co., Ltd-PRC.</span></p><p align="left" style="text-align: center"><span style="line-height: 115%; font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px" /></p><p align="left" style="text-align: center"><span style="line-height: 115%; font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px"><strong>Đặc t&iacute;nh:</strong></span></p><p align="left" style="text-align: center"><span style="line-height: 115%; font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px">-&nbsp; T&iacute;nh chọn lọc cao giữa cỏ dại v&agrave; c&acirc;y trồng 2 l&aacute; mầm. Hấp thụ nhanh qua th&acirc;n c&acirc;y v&agrave; l&aacute;, lưu dẫn ho&agrave;n to&agrave;n tr&ecirc;n c&acirc;y cỏ. </span></p><p align="left" style="text-align: justify"><span style="line-height: 115%; font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px" /><span style="font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px"><strong>Ưu điểm:</strong></span></p><p align="left" style="text-align: justify"><span style="line-height: 115%; font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px">-&nbsp; C&oacute; khả năng chống rửa tr&ocirc;i .</span></p><p align="left" style="text-align: justify"><span style="line-height: 115%; font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px">-&nbsp; An to&agrave;n cho c&aacute;c loại c&acirc;y trồng l&aacute; rộng</span></p><p align="left" style="text-align: justify"><span style="line-height: 115%; font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px">-&nbsp; Tăng năng suất c&acirc;y trồng, khả năng diệt cỏ cao, bảo vệ m&ocirc;i trường, độc t&iacute;nh thấp.</span></p><p align="left" style="text-align: justify"><span style="line-height: 115%; font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px" /><span style="font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px"><strong>C&ocirc;ng dụng:</strong></span></p><p align="left" style="text-align: justify"><span style="line-height: 115%; font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px">-&nbsp; L&agrave; thuốc trừ cỏ nội hấp, chọn lọc, t&aacute;c động hậu nẩy mầm, diệt trừ được c&aacute;c loại cỏ h&agrave;ng ni&ecirc;n v&agrave; đa ni&ecirc;n.</span></p><p align="left" style="text-align: justify"><span style="line-height: 115%; font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px">-&nbsp; C&oacute; hiệu lực trừ cỏ nhanh (sau 5-7 ng&agrave;y phun thuốc), khả năng diệt cỏ triệt để.</span></p><p align="left" style="text-align: justify"><span style="line-height: 115%; font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px" /><span style="font-family: times new roman; font-size: 16px"><strong>Hướng dẫn sử dụng:</strong></span></p><p align="left" style="text-align: justify"><span style="font-family: times new roman; font-size: 16px">- </span><span style="line-height: 115%; font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px">Đối tượng sử dụng: cỏ dại (l&aacute; hẹp) hại ruộng đậu tương, h&agrave;nh, lạc, sắn, vừng.</span></p><p align="left" style="text-align: justify"><span style="font-family: times new roman; font-size: 16px">- </span><span style="line-height: 115%; font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px">Liều lượng: 0,8-1,2 l&iacute;t/ha, pha với 400-500 l&iacute;t nước/ha.</span></p><div align="left" style="text-align: justify"><span style="font-family: times new roman; font-size: 16px">- </span><span style="line-height: 115%; font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px">Phun thuốc khi cỏ c&oacute; 3-5 l&aacute; (khoảng 10-15 ng&agrave;y sau khi gieo hạt). </span></div><div align="left" style="text-align: justify"><span style="line-height: 115%; font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px" /></div><div align="left" style="text-align: justify"><span style="line-height: 115%; font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px" /><span style="line-height: 115%; font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px"><strong>Lưu &yacute;:</strong>&nbsp; </span></div><p align="left" style="text-align: justify"><span style="font-family: times new roman; font-size: 16px">- </span><span style="line-height: 115%; font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px">Kh&ocirc;ng pha thuốc với nước đục để phun, chỉ sử dụng thuốc để trừ cỏ cho c&acirc;y trồng cạn.</span></p><p align="left" style="text-align: justify"><span style="font-family: times new roman; font-size: 16px">- </span><span style="line-height: 115%; font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px">C&oacute; thể pha th&ecirc;m với c&aacute;c loại thuốc trừ cỏ l&aacute; rộng đối với ruộng c&oacute; cỏ hổn hợp l&aacute; hẹp v&agrave; l&aacute; rộng.</span></p><div align="left" style="text-align: justify"><span style="font-family: times new roman; font-size: 16px">- </span><span style="line-height: 115%; font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px">Kh&ocirc;ng sử dụng thuốc tr&ecirc;n c&acirc;y trồng thuộc họ h&ograve;a thỏa như: tiểu mạch, m&iacute;a, l&uacute;a, ng&ocirc; ...</span></div><p align="left" style="text-align: center">&nbsp;</p><strong><font face="Times New Roman" size="3" /></strong>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY TNHH SEN TRA
   - Địa chỉ: 614 Đường 79, P. Phước Long B, Q.9
   - Điện thoại: 08 6275 8381 - Fax: 08 3728 3294
   - email: sales@sentra.com.vn
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...