Tìm công ty thuốc BVTV

  • Thread starter tutin2911
  • Ngày gửi
T

tutin2911

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đặng Thị Tâm
- Địa chỉ: Bắc Ninh
- Tel, Fax: 0986 454 977
- Email: tamhang2003@yahoo.com
================================

<p>Hiện nay t&ocirc;i đ&atilde; tốt nghiệp ĐH ng&agrave;nh BVTV. T&ocirc;i muốn l&agrave;m c&ocirc;ng việc li&ecirc;n quan đến thuốc BVTV như:</p><p>- pha chế thuốc để đưa ra loại thuốc mới c&oacute; hiệu quả cao, an to&agrave;n</p><p>- X&acirc;y dựng m&ocirc; h&igrave;nh tr&igrave;nh diễn về hiệu lực thuốc BVTV mới</p><p>- Tư vấn kỹ thuật v&agrave; c&aacute;ch sử dụng thuốc BVTV cho c&acirc;y trồng cho người d&acirc;n</p><p>Vậy c&ocirc;ng ty hoặc tổ chức, doanh nghiệp n&agrave;o c&oacute; nhu cầu cần tuyển dụng những người như t&ocirc;i h&atilde;y li&ecirc;n lạc với t&ocirc;i. T&ocirc;i sẵn s&agrave;ng đi l&agrave;m ở bất kỳ nơi n&agrave;o. V&igrave; đ&acirc;y l&agrave; việc t&ocirc;i th&iacute;ch nhất nhằm cống hiến cho x&atilde; hội, cho m&ocirc;i trường trong l&agrave;nh, cho sức khỏe của người d&acirc;n v&agrave; cho 1 nền n&ocirc;ng nghiệp bền vững</p>
 

#2
Đang cần tìm nhân sự

Trâm quê quán ở đâu ?Đến Tỉnh Đồng Tháp làm được không ? chúng tôi đang cần tìm người nhiệt tình, năng động cho các công việc như: nhiệm vụ Maketing, Phối trộn các công thức Thuốc và phân bón phục vụ sản xuất và kinh doanh tại địa bàn tỉnh Đông Tháp, Mail của chúng tôi: thuanvothanh@gmail.com
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH