• Tìm đại lý cho BIOJAN-1000MT - Xử lý nước trong nuôi trồng thủy sản

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 28/3/12

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. vien dong Guest

   <div><br /></div><div><font color="#4d4d4d" face="Arial, Tahoma"><span style="font-size: 12px; line-height: 18px"> Chế phẩm sinh học&nbsp;BIOJAN-1000MT - Xử l&yacute; nước trong nu&ocirc;i trồng thủy sản</span></font></div><div>Xuất xứ: Nhật bản</div><div>T&aacute;c dụng:</div><div>* Sản phẩm n&agrave;y tạo ra những vi sinh vật h&igrave;nh que, l&agrave;m tăng cường sức đề kh&aacute;ng v&agrave; ph&ograve;ng ngừa bệnh do vi khuẩn v&agrave; khuẩn vẩy g&acirc;y bệnh cho t&ocirc;m, c&aacute;,...</div><div>* Ph&acirc;n hủy thức ăn dư thừa v&agrave; ph&acirc;n do t&ocirc;m c&aacute; thải ra.</div><div>* Ph&acirc;n giải c&aacute;c chất lắng đọng ở đ&aacute;y ao, hồ.</div><div>* Giản tối thiểu c&aacute;c chất độc trong ao, hồ như NH3, H2S...</div><div>* Cải thiện chất lượng nước ao, hồ ng&agrave;y c&agrave;ng sạch, giảm thiểu nitrate v&agrave; nitrite, tăng cường oxy h&ograve;a tan</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;<span style="color: #4d4d4d; font-family: Arial, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px">NPP độc quyền tại Việt Nam</span></div><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px">C&ocirc;ng ty Viễn Đ&ocirc;ng. Đc: 43 V&otilde; Thị S&aacute;u F.Đakao, &nbsp;Q1. ĐT:08.22461228 hoặc 0903.721.016 Mr Chỉnh</p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px">&nbsp;</p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: vien dong
   - Địa chỉ: 43 Võ Thị Sáu, P.Đakao, Q.1, TP.HCM
   - Điện thoại: 0903 721 016 - Fax:
   - email: dtptviendong@gmail.com
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...