TÌM ĐẠI LÝ / NHÀ PHÂN PHỐI

  • Thread starter TRẦN THỊ BÍCH THY
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

TRẦN THỊ BÍCH THY

Guest
#1
<p><font size="2">C&Ocirc;NG TY TNHH C&Ocirc;NG NGHỆ SINH HỌC THI&Ecirc;N THẠCH</font></p><p><font size="2">L&ocirc; BI- 1 KCN T&acirc;n Hương, Ch&acirc;u Th&agrave;nh, Tiền Giang</font></p><p><font size="2">ĐT: 073 3937266, Fax: 073 3937288 MST:1200663398</font></p><p><font size="2">C&ocirc;ng Ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c chất phụ gia, nguy&ecirc;n liệu để chế biến thức ăn chăn nu&ocirc;i gia s&uacute;c, gia cầm v&agrave; nu&ocirc;i trồng thủy sản kh&ocirc;ng những vậy m&agrave; c&ograve;n sản xuất ra một số loại thuốc ph&ograve;ng v&agrave; đặc trị bệnh,....H&agrave;ng nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc, do nhu cầu mở rộng thị trường ch&uacute;ng t&ocirc;i cần t&igrave;m đại l&yacute; nh&agrave; ph&acirc;n phối để phục vụ cho kh&aacute;ch h&agrave;ng được tốt hơn. Nếu qu&iacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i. </font></p><p>Xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ<font size="2">: 073 3937266</font></p><p><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0979 089 704</font>&nbsp; Găp Thy<br /></p><p><font size="2">&nbsp;</font></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẦN THỊ BÍCH THY
- Địa chỉ: Lô BI - 1 KHU CÔNG NGHIỆP TÂN HƯƠNG CHÂU THÀNH TIỀN GIANG
- Điện thoại: 073.3937 266 - Fax: 0979 089 704
- email: tranthybt@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH