TÌM ĐỐI TÁC CHO XUẤT KHẨU SẮN LÁT KHÔ

#1
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal">Q&uacute;y kh&aacute;ch k&iacute;nh mến!</p> <p style="text-align: justify" class="MsoNormal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ch&uacute;ng t&ocirc;i &ndash; C&ocirc;ng ty TNHH Thanh Ph&aacute;t H Q ( Dc: 36 Phan Bội Ch&acirc;u, phường L&ecirc; Lợi, Thanh phố Quy Nhơn)&ndash; l&agrave;&nbsp; Đối&nbsp; t&aacute;c lớn của C&ocirc;ng ty CP XNK Tổng hợp 1 Việt Nam về nguồn vốn. Đồng thời, gần c&aacute;c ch&acirc;n h&agrave;ng từ khu vực T&acirc;y Nguy&ecirc;n, gần cảng Quy Nhơn ( một trong 3 cảng lớn nhất Việt Nam). V&igrave; vậy, hiện nay C&ocirc;ng ty TNHH Thanh Ph&aacute;t H Q l&agrave; một doanh nghiệp xuất khẩu n&ocirc;ng sản mạnh v&agrave; đi đầu tại th&agrave;nh phố Quy Nhơn. </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sản phẩm xuất khẩu ch&iacute;nh hiện nay của Ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; Sắn l&aacute;t kh&ocirc;.</p><p>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; K&iacute;nh mong Q&uacute;y kh&aacute;ch hợp t&aacute;c với Ch&uacute;ng t&ocirc;i trong việc t&igrave;m kiếm kh&aacute;ch h&agrave;ng nhập khẩu Sắn l&aacute;t kh&ocirc;. Q&uacute;y kh&aacute;ch sẽ được chia sẽ lợi &iacute;ch từ sự th&agrave;nh c&ocirc;ng của đơn h&agrave;ng.</p><p><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; Mọi th&ocirc;ng tin xin li&ecirc;n hệ:</strong></p><p>&nbsp; &nbsp; Miss Kiều - +84 987107649</p><p>&nbsp; &nbsp;&nbsp; Gmail: doankieukd@gmail.com</p><p>&nbsp; &nbsp;&nbsp; Skype: doankieukd </p><p>&nbsp; &nbsp; Mong nhận được hồi &acirc;m từ Q&uacute;y kh&aacute;ch! Xin tr&acirc;n trọng cảm ơn! <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đoàn Thị Thúy Kiều
- Địa chỉ: 36 Phan Bội Châu, Phường Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn
- Điện thoại: 84 - Fax: 0987107649
- email: doankieukd@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH