• TÌM ĐỐI TÁC GIA CÔNG TRỒNG DƯA HẤU VUÔNG TẾT CANH DẦM 2010

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 25/10/09

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: hongtrieu.hcmc
   - Địa chỉ: hochiminh city
   - Tel, Fax: 0984.617.637 ::: FaX
   - email: hongtrieu.hcmc@gmail.com
   ================================

   <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><font color="#0000FF" face="Arial" size="6"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 24px"></span></font></p><font color="#0000FF" face="Arial" size="6"><strong><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: 800" /></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: 900" /></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: Arial; color: blue">CẦN T&Igrave;M ĐỐI T&Aacute;C GIA C&Ocirc;NG</span></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 24pt; font-family: Arial; color: red">TRỒNG DƯA HẤU VU&Ocirc;NG</span></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: Arial; color: red">[ TẾT CANH DẦN 2010 ]</span></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center">Cần t&igrave;m đối t&aacute;c n&ocirc;ng d&acirc;n chuy&ecirc;n nghiệp trồng dưa hấu tr&aacute;i tr&ograve;n <span style="color: blue">&gt;10-12 kg/tr&aacute;i </span>v&agrave;<span style="color: blue"> &gt;5-6 kg/tr&aacute;i </span>c&oacute; &iacute;t nhất 3 năm kinh nghiệm quanh TPHCM khoảng 100-200 km để <span style="color: red">hợp đồng cung cấp khu&ocirc;n mẫu gia c&ocirc;ng trồng v&agrave; thu mua</span> <strong><span style="color: red">1.000 cặp dưa hấu &eacute;p khu&ocirc;n định h&igrave;nh th&agrave;nh DƯA HẤU VU&Ocirc;NG</span></strong> phục vụ nhu cầu ti&ecirc;u d&ugrave;ng truyền thống trong dịp Tết nguy&ecirc;n đ&aacute;n Canh Dần 2010.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 24pt"><span style="font-family: Arial; color: blue">&nbsp;1. H&igrave;nh thức hợp đồng:</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 60pt; text-align: justify; text-indent: -0.25in"><span style="font-size: 6pt; font-family: Arial; color: blue">&nbsp;<span class="Apple-style-span" style="font-size: 24px">a. B&ecirc;n A cung cấp khu&ocirc;n mẫu v&agrave; thu mua bao ti&ecirc;u sản phẩm;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; margin-right: 0in; margin-left: 60pt; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: -0.25in"><span style="font-family: Arial; color: blue">b. B&ecirc;n B (hộ n&ocirc;ng d&acirc;n) mua khu&ocirc;n định h&igrave;nh để tự trồng v&agrave; tự kinh doanh hoặc b&aacute;n lại sản phẩm cho B&ecirc;n A. </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 23.75pt"><span style="font-family: Arial; color: blue">2. Thời hạn nhận hợp đồng: </span><span style="font-family: Arial; color: red">Từ 01-10-2009 đến 01-11-2009.</span><span style="font-family: Arial; color: blue"></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; text-indent: 24pt">Mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 6pt; text-align: center; text-indent: 23.75pt"><strong><span style="font-family: Arial; color: red">Ks L&Ecirc; HỒNG TRIỀU</span></strong><span style="font-family: Arial"> &ndash; Tel: <strong><span style="color: red">0984.617.637</span></strong><span style="color: red"></span></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; text-indent: 24pt"><span style="font-family: Arial">Email: <strong><a href="mailto:hongtrieu.hcmc@gmail.com">hongtrieu.hcmc@gmail.com</a></strong></span></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p></strong></font><p>&nbsp;</p>
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...