• Tìm đối tác nhập khẩu hạt rau sạch

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 8/10/09

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Công ty việt Anh
   - Địa chỉ: Hà Nội
   - Tel, Fax: 091 292 1602 ::: FaX ::: FaX
   - email: ctmcv2004@yahoo.com
   ================================

   <p>Hạt rau sạch c&oacute; xuất xứ từ H&agrave;n Quốc qua qu&aacute; tr&igrave;nh reo hạt thời gian từ 5 ~ 8 ng&agrave;y sẽ tạo cho ch&uacute;ng ta một loại rau sạch chứa rất nhiều chất dinh dưỡng v&agrave; vitamin. Hạt được reo trong hộp nhựa c&oacute; những lỗ nhỏ l&agrave;m sẵn v&agrave; chỉ d&ugrave;ng nước tại v&ograve;i nước để l&agrave;m cho hạt nảy mầm v&agrave; ph&aacute;t triển th&agrave;nh c&acirc;y rau ( giống như gi&aacute; đỗ ) c&acirc;y cao khoảng 2,5 ~ 4 cm l&agrave; c&oacute; thể ăn được. Sản phẩm rau sạch d&ugrave;ng để ăn sống hay chế biến m&oacute;n ăn rất ngon v&agrave; bổ, m&aacute;t. Qu&aacute; tr&igrave;nh chăm s&oacute;c rau kể từ khi hạt nảy mầm c&oacute; hướng dẫn chi tiết đối với từng loại hạt ( 10 loại ), rất th&uacute; vị v&igrave; trực tiếp trồng rau xanh chỉ bằng nước v&agrave; hộp nhựa sạch sẽ tuyệt đối. Hạt được đ&oacute;ng sẵn trong t&uacute;i nylon c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cần t&igrave;m nh&agrave; nhập khẩu sản phẩm sau khi kiểm định chất lượng sẽ b&aacute;n lẻ v&agrave; ph&acirc;n phối độc quyền tr&ecirc;n to&agrave;n quốc.</p><p>Xem ảnh tại : <a href="http://agriviet.com/&quot;http://viethanctm.net/?act=detailproduct&amp;ma=150&amp;MaDM=22\&quot;">http://viethanctm.net/?act=detailproduct&amp;ma=150&amp;MaDM=22</a></p>
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...