• Tìm đối tác!

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 17/3/10

  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: AVINA TRADING
   - Địa chỉ: 130, Trường Chinh, Tp Huế
   - Tel, Fax: 0543600084
   - email: anhngoc.kh@gmail.com
   ================================

   Doanh nghiệp ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; nh&agrave; nhập khẩu v&agrave; ph&acirc;n phối ch&iacute;nh thức c&aacute;c sản phẩm của Tập đo&agrave;n BIOVET - T&acirc;y Ban Nha. V&agrave; đ&atilde; được Bộ N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển N&ocirc;ng th&ocirc;n thẩm định, kiểm nghiệm cấp ph&eacute;p nhập khẩu cho c&aacute;c sản phẩm BIOVET số: 956/CN-TĂCN với c&aacute;c d&ograve;ng sản phẩm được nhập khẩu v&agrave; ph&acirc;n phối tại Việt Nam như sau: <br />1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dinh dưỡng bổ sung v&agrave; Premixes đa chức năng.<br />2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sản phẩm đặc chế cho Gia s&uacute;c - Gia cầm.<br /><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&aacute;c Nguy&ecirc;n liệu - Phụ gia d&ugrave;ng sản xuất thức ăn chăn nu&ocirc;i.</p>Với<strong> </strong><strong>Sản Phẩm Chất Lượng v&agrave; Hiệu Quả </strong>đ&atilde; được khẳng định qua c&aacute;c trại chăn nu&ocirc;i ở khu vực miền nam v&agrave; miền trung, chắc chắn sẽ mang đến cho Ch&uacute;ng ta cơ hội hợp t&aacute;c kinh doanh l&acirc;u d&agrave;i - bền vững.<br /><p>Rất mong được hợp t&aacute;c c&ugrave;ng Q&uacute;y kh&aacute;ch h&agrave;ng!</p><p>H&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i: AVINA TRADING, 130 Trường Chinh, Tp Huế. ĐT: 0543600084 hoặc 01686175396 (gặp Ngọc Anh)</p><br />&nbsp; <p></p>
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...