Tim Hữu Hoài

  • Thread starter Mac Danh
  • Ngày gửi
M

Mac Danh

Guest
#1
<p>Anh ho&agrave;i th&acirc;n mến..!</p><p>Em cần mua th&ecirc;m rắn long thừa của anh,loại hồi bữa anh để cho em.</p><p>Anh cho em sdt của anh đi...sdt cũ em phone kg được..?</p><p>C&oacute; g&igrave; anh phone cho em qua sdt 0978111872 nha.</p><p>Anh lựa d&ograve;ng kh&aacute;c nhau nha.để tr&aacute;nh bị tr&ugrave;ng huyết..!</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: hung
- Địa chỉ: quang ngai
- Điện thoại: 097111872 - Fax:
- email: thianthibut@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH