Tìm người có đất hợp tác làm nông nghiệp trồng rau ở Quảng Ngãi,QNam,Đà Nẵng.1ha trở len.

#1
Cần tìm người có diện tích đất tương đối để hợp tác trồng rau, diện tích tối thiểu từ 1ha trở lên, khu vực ở Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng. Ai có đất như trên muốn hợp tác làm ăn thì liên hệ cho mình để mình triển khai dự án cụ thể hơn. (Kỹ thuật và đầu ra sản phẩm mình đã có người bao đầu ra.)Sđt: 0985.459.806. (An).
 

#2
Cần tìm người có diện tích đất tương đối để hợp tác trồng rau, diện tích tối thiểu từ 1ha trở lên, khu vực ở Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng. Ai có đất như trên muốn hợp tác làm ăn thì liên hệ cho mình để mình triển khai dự án cụ thể hơn. (Kỹ thuật và đầu ra sản phẩm mình đã có người bao đầu ra.)Sđt: 0985.459.806. (An).
[DOUBLEPOST=1504408693,1504408614][/DOUBLEPOST]Khánh hòa làm được không anh
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH