Tìm nhà cung cấp cá mòi đóng hộp

  • Thread starter Nguyá»…n Duy
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyá»…n Duy

Guest
#1
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial">Hiện ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; rất nhiều đơn h&agrave;ng xuất khẩu mặt h&agrave;ng C&aacute; m&ograve;i đ&oacute;ng hộp (nước sốt c&agrave; chua, sốt dầu&hellip;) Ch&uacute;ng t&ocirc;i muốn hợp t&aacute;c với c&aacute;c cơ sở sản xuất mặt h&agrave;ng tr&ecirc;n để thực hiện đơn h&agrave;ng. Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ n&acirc;ng cao lợi nhuận của qu&yacute; c&ocirc;ng ty v&agrave; tiến h&agrave;nh mọi thủ tục ph&aacute;p l&yacute; li&ecirc;n quan</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial">Qu&yacute; c&ocirc;ng ty quan t&acirc;m xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</span><br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]--><span style="font-family: Arial"></span></p> <p class="yiv1594108575msonormal" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 15pt; font-family: Arial; color: blue">Nguyen Duy</span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 15pt; font-family: Arial">&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-size: 15pt; font-family: Arial">&ndash; Exporting &amp; Importing Trader</span></p> <p class="yiv1594108575msonormal" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; background-color: white; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial"><strong><span style="font-family: Arial; color: #454545">Mobile</span></strong><span class="apple-converted-space"><strong><span style="font-family: Arial; color: #454545">&nbsp;</span></strong></span><span style="font-family: Arial; color: #454545">&nbsp;&nbsp;:<span class="apple-converted-space"><strong>&nbsp;</strong></span><strong>0983.0888.96</strong></span><span style="font-family: Arial"></span></p> <p class="yiv1594108575msonormal" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; background-color: white; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial"><strong><span style="font-family: Arial; color: #454545">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>0915.45.68.61</span></strong><span style="font-family: Arial"></span></p> <p class="yiv1594108575msonormal" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; background-color: white; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial"><strong><span style="font-family: Arial; color: #454545">Yahoo</span></strong><span style="font-family: Arial; color: #454545">&nbsp;&nbsp; : nguyenduy8668</span><span style="font-family: Arial"></span></p> <p class="yiv1594108575msonormal" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; background-color: white; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial"><strong><span style="font-family: Arial; color: #454545">Mail<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span></strong><span style="font-family: Arial; color: #454545">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:</span><span class="yshortcuts"><u><span style="font-family: Arial; color: #366388">goodproductscheappricetrader@gmail.com</span></u></span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="color: #454545">Cảm ơn đ&atilde; đọc tin !!!</span></strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Duy
- Địa chỉ: HCM
- Điện thoại: 0983088896 - Fax:
- email: goodproductscheappricetrader@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH