• Tìm Nhà Phân Phối Vi Sinh Hàn Quốc cho Tôm Công Nghiệp

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 1/12/11

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. <p>Th&acirc;n ch&agrave;o B&agrave; Con v&agrave; c&aacute;c nh&agrave; ph&acirc;n phối,<br /></p><p>Hi&ecirc;n nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đang nhập Vi Sinh thế hệ mới trực tiếp từ H&agrave;n Quốc, mong được sự ủng hộ của b&agrave; con v&agrave; c&aacute;c nh&agrave; ph&acirc;n ph&ocirc;i vi sinh</p><p>1. AQUA CARE:</p><p>- Cải thiện m&ocirc;i trường nước trong ao nu&ocirc;i,</p><p>- Ngăn ngừa &ocirc; nhiễm do thức ăn dư thừa, giảm chất b&agrave;i tiết để cải thiện chất lượng nước,</p><p>- Ph&acirc;n hủy chất hữu cơ, giảm thiểu kh&iacute; độc H2S trong m&ocirc;i trường nước,</p><p>- L&agrave;m sạch đ&aacute;y ao</p><p>- Tăng qu&aacute; tr&igrave;nh Nitrat h&oacute;a &amp; giảm amoniac, khống chế sự ph&aacute;t triển của tảo &amp; rong r&ecirc;u, tăng h&agrave;m lượng oxy</p><p>&nbsp;</p><p>2. DR. MAX</p><p>- Gi&uacute;p t&ocirc;m tăng trưởng nhanh.</p><p>- Kh&aacute;ng bệnh,</p><p>- K&iacute;ch th&iacute;ch ti&ecirc;u h&oacute;a, cải thiện hệ số thức ăn</p><p>- Giảm stress</p><p>- Mang lại hiệu quả kinh tế cao</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;Vui l&ograve;ng li&ecirc;n lạc với ch&uacute;ng t&ocirc;i để được l&agrave;m nh&agrave; ph&acirc;n phối sản phẩm tốt nhất từ H&agrave;n Quốc</p><p>Li&ecirc;n hệ: Th&agrave;nh C&ocirc;ng - 0935345816&nbsp;</p><p>H&acirc;n hạnh được hợp t&aacute;c! <br /></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Thành Công
   - Địa chỉ: 285/112 Cách Mạng Tháng 8, P12, Q10, HCM
   - Điện thoại: 0935345816 - Fax:
   - email: cong20071@yahoo.com
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...