• tìm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cung cấp cho nông dân

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 29/9/12

  1. tranhuuloi1990 Nhà nông nghiệp dư

   <p align="center"><font size="5">cửa h&agrave;ng vật tư n&ocirc;ng nghiệp </font></p><p align="center"><font size="6"><font color="#ff0000">Hữu Hạnh</font><br /></font></p><p align="center"><font size="5">76, l&yacute; thường kiệt, thị x&atilde; hồng ngự, tỉnh đồng th&aacute;p.</font></p><p><font size="3">nội dung:</font></p><p><font size="3">ch&uacute;ng t&ocirc;i đang t&igrave;m nguồn h&agrave;ng ph&acirc;n b&oacute;n v&agrave; thuốc bảo vệ thực vật ( npk 20-20-15+te, 16-16-8+te, DAP, KALI, UR&Ecirc;,...)</font></p><p><font size="3">thuốc trừ cỏ, s&acirc;u, rầy , thuốc trừ nấm bệnh v&agrave;ng l&aacute;, vi khuẩn, đạo &ocirc;n,... tr&ecirc;n l&uacute;a .</font></p><p><font size="3">ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cần t&igrave;m những mặt h&agrave;ng tr&ecirc;n để cung cấp cho n&ocirc;ng d&acirc;n.</font></p><p><font size="3">nếu c&aacute;c tổ chức v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o c&oacute; nhu cầu hợp t&aacute;c th&igrave; li&ecirc;n hệ với anh lợi</font></p><p><font size="3">mong được hợp t&aacute;c c&ugrave;ng c&aacute;c tổ chức v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n <br /></font></p><p><font size="3">điện thoại: 0919 06 06 90 - 0932 999 638 - 0673 837 479</font></p><p><font size="3">email: tranhuuloi1990@yahoo.com.vn </font><br /></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: trần hữu lợi
   - Địa chỉ: 76,lý thường kiệt, thị xã hồng ngự, tỉnh đồng tháp
   - Điện thoại: 0919 06 06 90 - Fax:
   - email: tranhuuloi1990@yahoo.com.vn
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...