Tinh bò Red Angus

  • Thread starter Cty TNHH KT&XNK HT VN
  • Ngày gửi
C

Cty TNHH KT&XNK HT VN

Guest
#1
<p>&nbsp;</p><p>&nbsp;<font color="black" style="font-family: arial,serif; font-weight: normal; font-size: 12px">B&ograve; Red Angus </font></p><p><img width="200px" vspace="6" hspace="6" border="0" align="middle" style="float: left; padding: 2px; border: 1px solid #999999; margin-right: 5px" alt="B&ograve; Red Angus Mỹ" src="http://www.htvietnam.net.vn/ht/adminnt3/images/anh-nho-bo-red-angus-my-15132610201304151326_Bo%20Red%20angus%20My.bmp" /><br /><font color="black" style="font-family: arial,serif; font-weight: normal; font-size: 12px"><font size="2">- Xuất xứ: Mỹ<br />- Tinh b&ograve; thịt Red Angus<br />+ L&agrave; giống b&ograve; c&oacute; M&agrave;u l&ocirc;ng đỏ. Trọng lượng b&ograve; đực tr&ecirc;n 1.000 kg. Tỷ lệ thịt xẻ đạt tr&ecirc;n: 70%<br />+ Thịt c&oacute; c&aacute;c lớp mỡ mỏng dắt ph&iacute;a trong, thơm ngon.<br />+ L&agrave; loại giống chăn nu&ocirc;i &iacute;t tốn k&eacute;m, &iacute;t bệnh tật, c&oacute; lợi &iacute;ch kinh tế lớn cho nh&agrave; chăn nu&ocirc;i, cung cấp sản phẩm với thịt ngon, mềm&nbsp;</font></font></p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty TNHH Kỹ thuật & XNK HT Việt Nam
- Địa chỉ: Số 6 B9, Đầm Trấu, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 046 296 2729 - Fax:
- email: xnkhtvietnam@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH