• Toàn quốc - Trại Dúi -Chim trĩ giống Phú Ninh, Quảng Nam.0905251952

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 10/10/12

  1. ntphuong1887 Nhà nông nghiệp dư

   <p class="p_first" style="border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 13px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 20px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 20px; clear: left; text-align: left; border-width: 0px">Hiện nay chim trĩ l&agrave; chim đang được thị trường ưa chuộng, nhu cầu nu&ocirc;i chim trĩ l&agrave; rất lớn v&agrave; đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn l&agrave; nu&ocirc;i c&aacute;c loại gia cầm kh&aacute;c. Nu&ocirc;i Chim trĩ vừa để l&agrave;m cảnh vừa để b&aacute;n thịt thương phẩm, &iacute;t mắc bệnh hơn g&agrave;, dễ nu&ocirc;i, thịt chim trĩ thơm ngon.</p><p style="border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 13px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 20px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 20px; clear: left; text-align: left; border-width: 0px">Hiện nay t&ocirc;i đang c&oacute; chim trĩ giống từ 1 tuần tuổi đến chim bố mẹ b&aacute;n, ai c&oacute; nhu cầu mua chim trĩ giống xin h&atilde;y li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i theo địa chỉ sau: Nguyễn THị Phượng . TH&ocirc;n Trung Sơn -x&atilde; Tam L&atilde;nh- huyện Ph&uacute; Ninh- tỉnh Quảng Nam. ĐT 0905.251.952</p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Phượng
   - Địa chỉ: Thôn Trung Sơn, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
   - Điện thoại: 0905251952 - Fax:
   - email: ntphuong1887@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...