Tôm khô - Khô mực - Các loại khô ngon

  • Thread starter VÅ© Trần
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
V

Vũ Trần

Guest
#1
<div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center"><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: xx-large"><span style="font-family: Tahoma">Ch&agrave;o mừng bạn đến với website</span></span></span></div><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px">&nbsp;</div><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center"><a style="color: #990000" href="http://www.dathangngay.com/"><strong><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: x-large"><span style="font-family: Arial">www.dathangngay.com</span></span></span></strong></a></div><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center">&nbsp;</div><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center"><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: large"><strong>Li&ecirc;n hệ đặt h&agrave;ng: (anh) Vũ - ĐTDĐ 0908351900</strong></span></span></div><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center">&nbsp;<img style="line-height: 19px; text-align: justify; font-size: medium" src="http://www.dathangngay.com/editor/fckeditor/editor/images/smiley/msn/envelope.gif" border="0" /><span style="line-height: 19px; text-align: justify; font-size: medium">&nbsp;Email: vupro999@yahoo.com</span></div><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px">&nbsp;</div><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px"><span style="font-size: large"><strong>* &nbsp;Cửa h&agrave;ng&nbsp;<span style="color: #ff6600"><span style="font-size: x-large">ALO FOOD</span></span>&nbsp;chuy&ecirc;n kinh doanh sỉ v&agrave; lẻ c&aacute;c sản phẩm thủy hải sản, kh&ocirc; cao cấp như:</strong></span></div><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: large"><span style="font-family: Tahoma">- T&ocirc;m kh&ocirc;</span></span></strong></span></div><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: large"><span style="font-family: Tahoma">- &nbsp;kh&ocirc; Mực</span></span></strong></span></div><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: large"><span style="font-family: Tahoma">- &nbsp;Lạp Xưởng</span></span></strong></span></div><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: large"><span style="font-family: Tahoma">- &nbsp;Kh&ocirc; c&aacute; Đuối Hắc Cấy</span></span></strong></span></div><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: large"><span style="font-family: Tahoma">- &nbsp;Kh&ocirc; c&aacute; K&egrave;o</span></span></strong></span></div><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: large"><span style="font-family: Tahoma">- &nbsp;Kh&ocirc; c&aacute; L&oacute;c</span></span></strong></span></div><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: large"><span style="font-family: Tahoma">- &nbsp;Kh&ocirc; c&aacute; L&ograve; Tho</span></span></strong></span></div><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: large"><span style="font-family: Tahoma">- &nbsp;Kh&ocirc; c&aacute; Basa</span></span></strong></span></div><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: large"><span style="font-family: Tahoma">- &nbsp;Kh&ocirc; c&aacute; Chạch</span></span></strong></span></div><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: large"><span style="font-family: Tahoma">- &nbsp;Da c&aacute; Đuối</span></span></strong></span></div><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px">....</div><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px"><span style="font-size: large"><strong>V&agrave; một số sản phẩm ăn liền kh&aacute;c như:</strong></span></div><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px"><span style="color: #0000ff"><strong><span style="font-size: large">- Kh&ocirc; B&ograve;</span></strong></span></div><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px"><span style="color: #0000ff"><strong><span style="font-size: large">- Kh&ocirc; Mực x&eacute; sợi</span></strong></span></div><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px"><span style="color: #0000ff"><strong><span style="font-size: large">- Mực &eacute;p tẩm gia vị</span></strong></span></div><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px"><span style="color: #0000ff"><strong><span style="font-size: large">- Kh&ocirc; c&aacute; Thiều</span></strong></span></div><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px"><span style="color: #0000ff"><strong><span style="font-size: large">- C&aacute; Cơm kho gi&ograve;n, c&aacute; Cơm kho ti&ecirc;u</span></strong></span></div><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px"><span style="color: #0000ff"><strong><span style="font-size: large">- Thịt ch&agrave; b&ocirc;ng</span></strong></span></div><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px"><span style="color: #0000ff"><strong><span style="font-size: large">- C&aacute; L&oacute;c ch&agrave; b&ocirc;ng</span></strong></span></div><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px"><span style="color: #0000ff"><strong><span style="font-size: large">- Mắm T&eacute;p</span></strong></span></div><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px"><span style="color: #0000ff"><strong><span style="font-size: large">- Mắm C&ograve;ng Sữa</span></strong></span><span style="color: #0000ff"><strong><span style="font-size: large">...</span></strong></span>&nbsp;</div><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px"><span style="color: #ff6600"><strong><span style="font-size: large">* Ngo&agrave;i ra cửa h&agrave;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n nhận cung cấp sản phẩm cho c&aacute;c si&ecirc;u thị tr&ecirc;n to&agrave;n quốc v&agrave; xuất khẩu sang thị trường quốc tế.</span></strong></span></div><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px">&nbsp;</div><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px"><br /></div><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px">&nbsp;</div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Vũ Trần
- Địa chỉ: Hàm Tử, Q5, Tp.HCM
- Điện thoại: 0908351900 - Fax:
- email: vupro999@yahoo.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH