• Tổng quan bệnh đuôi trắng ở tôm Càng Xanh

  Thảo luận trong 'Nuôi Tôm' , 5/8/07

  1. Guest Guest

   Bệnh đuôi trắng ở tôm Càng Xanh Macrobrachium rosenbergii là một trong
   những bệnh gây thiệt hại nghiêm trọng cho người sản xuất giống cũng như
   người nuôi tôm thương phẩm. Bệnh được mô tả lần đầu tiên năm 1997 và
   đến nay đã xuất hiện ở một số quốc gia trong khu vực châu Á
   Bệnh đuôi trắng do hai virus có tên MrNV (Macrobrachium rosenbergii
   nodavirus) và XSV (extra small virus) gây ra. Bệnh này tác động chủ yếu
   vào giai đoạn tôm càng xanh giống, tôm bệnh có biểu hiện lờ đờ, trắng
   đục phần cơ bụng (gần đuôi) và dẫn đến chết 100% quần đàn tôm giống chỉ
   sau khoảng năm ngày kể từ khi dấu hiệu bệnh lần đầu được quan sát.
   Virus MrNV/XSV được xác định lây truyền theo cả đường truyền ngang và
   truyền dọc. Hiện nay, RT-PCR là phương pháp chính để xác định sự hiện
   diện của virus. Vì vẫn chưa có biện pháp điều trị bệnh do đuôi trắng,
   nên người sản xuất giống và người nuôi tôm càng xanh thương phẩm cần
   phải kiểm tra mầm virus MrNV/XSV để đảm bảo an toàn cho vụ nuôi cũng
   như hạn chế sự bùng phát của bệnh.
    
   Last edited by a moderator: 9/3/14
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...