• Tp. Hồ Chí Minh_Bán Hải Sản : Khô mực, khô cá , Tôm khô ( Hải Sản Phan

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 9/11/12

  1. frog_29 Guest

   <div>[COLOR=&quot;#FF0000&quot;]Với nhiều thế hệ gắn b&oacute; với ngư nghiệp, đến nay gia đ&igrave;nh em đ&atilde; trang bị được ba thuyền tầm trung để ra khơi đ&aacute;nh bắt. Với thời điểm kh&oacute; khăn hiện nay, hải sản tươi đ&aacute;nh bắt v&agrave;o bị &eacute;p gi&aacute; rất nhiều khiến mọi người rất bất m&atilde;n. Ch&iacute;nh v&igrave; thế m&igrave;nh mở cửa h&agrave;ng n&agrave;y để phần n&agrave;o đ&oacute; gi&uacute;p ba mẹ cải thiện kinh tế gia đ&igrave;nh. Hải Sản em cung cấp ở đ&acirc;y đều l&agrave; nguồn hải sản tươi do thuyền của gia đ&igrave;nh em đ&aacute;nh bắt. Bảo đảm kh&ocirc;ng ure g&acirc;y hại, hay bất cứ chi&ecirc;u tr&ograve; lừa đảo n&agrave;o kh&aacute;c. Với c&aacute;c sản phẩm &quot; c&acirc;y nh&agrave; l&aacute; vườn&quot;, em mong c&aacute;c bạn cũng như anh , chị, c&ocirc;, b&aacute;c gần xa ủng hộ, cũng như g&oacute;p &yacute; để cửa h&agrave;ng của m&igrave;nh ng&agrave;y c&agrave;ng ho&agrave;n thiện hơn. Hải Sản Phan R&iacute;, dễ mua lăm. :D&nbsp;</div><div>Ngo&agrave;i những mặt h&agrave;ng thường xuy&ecirc;n dưới đ&acirc;y, em c&ograve;n nhận cung cấp c&aacute;c mặt h&agrave;ng tuơi theo y&ecirc;u cầu của qu&yacute; C&ocirc;, B&aacute;c, Anh, Chị như : C&Aacute; ThU, B&Atilde; TRẦU, Mực nang tƯƠI, S&Ograve; ĐIỆP. H&igrave;nh dưới đ&acirc;y to&agrave;n bộ l&agrave; h&igrave;nh thật em tự chụp từ con Noki c2-01 đấy ạ :D</div><div>Để Biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin nhấp v&agrave;o link n&agrave;y nh&aacute; http://www.facebook.com/pages/Sea-Store_-Đặc-Sản-Phan-Rí-Cửa/431637773549012?ref=hl</div><div>Mặt h&agrave;ng thường xuy&ecirc;n:</div><div><br /></div><div><br /></div><div>Mực Kh&ocirc; loại 1 : 590k/kg( 5-10 con)</div><div>http://www.flickr.com/photos/89923168@N08/8168940200/in/photostream</div><div>-------------------------------------------------</div><div>[COLOR=&quot;#FF0000&quot;]mực 1 nắng thượng hạng[/COLOR] : 550k/kg( tạm thời chưa c&oacute; h&igrave;nh :(</div><div>-------------------------------------------------------------------</div><div>Mực tầm trung :200.000 vnd/kg ( 20-25 con)</div><div>http://www.flickr.com/photos/89923168@N08/8168947470/in/photostream</div><div>Loại n&agrave;y vừa t&uacute;i tiền, dễ mua v&agrave; chế biến th&agrave;nh nhiều m&oacute;n ăn ngon. Ở ngo&agrave;i qu&ecirc;, B&agrave; Nội em b&aacute;n rất chạy h&agrave;ng.:D:D:D:D</div><div>-----------------------------------------------------------------------</div><div><br /></div><div>[COLOR=&quot;#FF0000&quot;][/COLOR] kh&ocirc; c&aacute; d&atilde;nh &nbsp;240.000vnd/ kg.</div><div>http://www.flickr.com/photos/89923168@N08/8168909875/in/photostream</div><div>------------------------------------------------------------------------</div><div>Chả c&aacute; 10.000vnđ/ lạng. Chả c&aacute; n&agrave;y mẹ em chế bi&ecirc;n ạ. Mẹ lấy c&aacute; tươi s&aacute;ng sớm, dai tự nhi&ecirc;n v&agrave; tất nhi&ecirc;n l&agrave; kh&ocirc;ng chứa h&agrave;ng the ạ.:p:p:p</div><div>http://www.flickr.com/photos/89923168@N08/8168940522/in/photostream</div><div>-----------------------------------------------------------------------------</div><div><br /></div><div>Kh&ocirc; c&aacute; d&atilde;nh c&oacute;c 95.000vnd/kg</div><div>http://www.flickr.com/photos/89923168@N08/8168940350/in/photostream</div><div>----------------------------------------------------------------------------</div><div><br /></div><div>Kh&ocirc; c&aacute; Kim ( đũa) lớn: 140vnd/kg( tạm thời chưa c&oacute; h&igrave;nh)</div><div>----------------------------------------------------------------------------</div><div><br /></div><div>KH&ocirc; c&aacute; &uacute;p giấy : 230vnd/kg</div><div>http://www.flickr.com/photos/89923168@N08/8168910275/in/photostream</div><div>----------------------------------------------------------------------------</div><div><br /></div><div>KH&ocirc; c&aacute; kim( đũa nhỏ): 70vnd/kg</div><div><br /></div><div><br /></div><div>[IMw.flickr.com/photos/89923168@N08/8168940422/in/photostream</div><div>---------------------------------------------------------------------------</div><div><br /></div><div>Kh&ocirc; c&aacute; chỉ tẩm 200.000 vnd/kg</div><div>http://www.flickr.com/photos/89923168@N08/8168910037/in/photostream</div><div><br /></div><div>(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)</div><div><br /></div><div>C&aacute; ng&acirc;n tẩm :200vnd/kg</div><div>(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)</div><div><br /></div><div>Kh&ocirc; c&aacute; đuối nhỏ: 250k/kg</div><div>http://www.flickr.com/photos/89923168@N08/8168909987/in/photostream</div><div>(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)</div><div><br /></div><div>[COLOR=&quot;#FF0000&quot;][/COLOR]T&Ocirc;m kh&ocirc;: 350vnd/kg</div><div>http://www.flickr.com/photos/89923168@N08/8168910065/in/photostream</div><div>T&ocirc;m Kh&ocirc;: 350.000 vnđ/kg. T&ocirc;m chế biến thủ c&ocirc;ng, bảo đảm kh&ocirc;ng qua c&aacute;c quy tr&igrave;nh nhuộm m&agrave;u cũng như chất bảo quản.</div><div><br /></div><div>Em b&aacute;n sản phẩm theo m&ugrave;a n&ecirc;n sẽ tranh thủ &uacute;p h&igrave;nh cũng như gi&aacute; thường xuy&ecirc;n. Mọi thắc mắc xin để lại tin nhắn b&ecirc;n dưới cho em</div><div>[COLOR=&quot;#FF0000&quot;][COLOR=&quot;#0000CD&quot;]note:[/COLOR][/COLOR]</div><div>[COLOR=&quot;#FF0000&quot;]Ship miễn Ph&iacute; cho khu vực quận 10 tp. Hồ Ch&iacute; Minh. [/COLOR]</div><div>CHỉ ship v&agrave;o thứ 7 v&agrave; chủ nhật( V&igrave; quỹ thời gian của sinh vi&ecirc;n c&oacute; hạn ạ :rolleyes::rolleyes::rolleyes:)</div><div>Ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)</div><div>_____________________________________________________</div><div>Y!M: Goi_ten_toi_nhe_ban_than_hoi_tp@yahoo.com</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Trungnguyencmu@yahoo.com.vn</div><div>SĐT:01654.653.309( Ph&uacute;c 92)</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;01647.225.038( Trung 91)</div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: NGuyễn Thị Phúc
   - Địa chỉ: Bà Hạt, Q.10, Tp. Hồ Chí MInh
   - Điện thoại: 01647225038 - Fax: 01654653309
   - email: goi_ten_toi_nhe_ban_than_hoi_tp@yahoo.com

    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...