TPHCM_CHUYEN CUNG CAP GA SAO THIT

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRANG TRAI GA SAO T&C
- Địa chỉ: TPHCM
- Tel, Fax: 0933811080_0906307000
- email: THANH_TAM602@YAHOO.COM
================================

<span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif; font-size: 13px; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px"><p style="font: normal normal normal 10pt/normal tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif"><font color="#ff0000" size="5">TRANG TRAI G&Agrave; SAO T&amp;C</font></p><p style="font: normal normal normal 10pt/normal tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif"><font color="#339900" size="5">TRANG TRẠI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP G&Agrave; SAO THỊT CAO SẢN SỐ LƯỢNG LỚN CHO NH&Agrave; H&Agrave;NG,L&Agrave;NG NƯỚNG...GI&Aacute; ƯU Đ&Atilde;I CHO KH&Aacute;CH H&Agrave;NG HỢP T&Aacute;C L&Acirc;U D&Agrave;I.K&Iacute;NH MONG ĐỢC SỰ QUAN T&Acirc;M CỦA QU&Yacute; KH&Aacute;CH...</font></p><p style="font: normal normal normal 10pt/normal tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif"><font color="#0000cc" size="5">*MOI CHI TIET XIN LIEN HE:0933811080(TAM)...0906307000(CHUONG)</font></p><p style="font: normal normal normal 10pt/normal tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif"><font color="#0000cc" size="5">*EMAIL:&nbsp;<a style="color: #088108; text-decoration: none" href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=mailto:THANH_TAM602@YAHOO.COM">THANH_TAM602@YAHOO.COM</a><img title="Smile" alt="Smile" border="0" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-smile.gif" /></font></p></span>
 

#3
chao pac.

bac muon mua loai ga giong nao.nho hoac vua tu 1kg>1k1...hoac nho hon.neu pac lay so nhieu minh se bo gia mem cho pac..bac cu de lai so phong hoac mail minh up wa nhha..
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH