Trà vinh bán nhím giống

#1
<font size="2">Xin ch&agrave;o cả nh&agrave; !<br />Hiện gia đ&igrave;nh t&ocirc;i c&oacute; nu&ocirc;i một số nh&iacute;m giống tr&ecirc;n 15 con nay kh&ocirc;ng c&oacute; nhu cầu nu&ocirc;i nữa n&ecirc;n cần b&aacute;n hết số nh&iacute;m n&agrave;y, m&igrave;nh đảm bảo l&agrave; nh&iacute;m mập khỏe v&agrave; sinh sản tốt th&ocirc;ng tin nh&iacute;m như sau:<br />- 2 cặp bố mẹ v&agrave; con gi&aacute; ra đi l&agrave; : 10 T<br />- 1 cặp 12kg (nh&iacute;m thịt) --&gt; 200k/kg<br />- 1 cặp 8-9kg (nh&iacute;m thịt) --&gt; 5.5 triệu<br />- 1 cặp 4-5kg (nh&iacute;m thịt) --&gt; 3.5 triệu<br />- 1 cặp 5-6kg (nh&iacute;m thịt) --&gt; 4 triệu<br />anh em n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ:<br />Hai Bang: 0168 6801 524&nbsp; hoặc&nbsp; 0918 135 559<br />liện hệ trực tiếp sẽ tốt nhất,<br />thanks,...<br /></font><br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Huỳnh Văn Bang
- Địa chỉ: càng long trà vinh
- Điện thoại: 01686801524 - Fax:
- email: hhtuan1989@gmail.com
 

#3
cần bán gấp anh em liên hệ nhe mình sẽ để giá rẻ......

cần bán gấp anh em liên hệ nhe mình sẽ để giá rẻ......
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH