Trà Vinh-MB chim cảnh

#1
1/Vì bầy đàn phát triển nhanh muốn chia bớt vài cặp cho a/e nào cần
-Bồ câu gà Mỹ màu nâu, giống tốt.
-Công má vàng.
2/Để bổ sung bộ sưu tập cần mua chim công trắng: một trống+ hai mái.
 

#2
Cần chia bớt vài cặp cho a/e nào cần:
-Bồ câu gà Mỹ, màu nâu, giống tốt
-Công giống má vàng
Cần tìm công trắng giống: 1 trống+2 mái
 
#4
1/Vì bầy đàn phát triển nhanh muốn chia bớt vài cặp cho a/e nào cần
-Bồ câu gà Mỹ màu nâu, giống tốt.
-Công má vàng.
2/Để bổ sung bộ sưu tập cần mua chim công trắng: một trống+ hai mái.
Giá hữu nghị
 
#6
1/Vì bầy đàn phát triển nhanh muốn chia bớt vài cặp cho a/e nào cần
-Bồ câu gà Mỹ màu nâu, giống tốt.
-Công má vàng.
2/Để bổ sung bộ sưu tập cần mua chim công trắng: một trống+ hai mái.
Cám ơn a/e đã ủng hộ, mình đã thu dọn xong số chim thừa, số chim giống còn laị mình đang di chuyển về Bảo Lộc. Điạ chỉ chính xác se thông báo a/e sau
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH