• Trại bồ câu Pháp 2000 đôi

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 2/4/13

  1. <div><br /></div><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">Trại bồ c&acirc;u Ph&aacute;p Thượng Hải đ&atilde; v&agrave; đang từng ng&agrave;y nhận được sự quan t&acirc;m trao đổi với nhiều b&agrave; con, c&aacute;c trang trại lớn nhỏ khắp c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh về chăm s&oacute;c v&agrave; nu&ocirc;i dưỡng chim bồ c&acirc;u Ph&aacute;p theo m&ocirc; h&igrave;nh sinh sản kh&eacute;p k&iacute;n &ndash; M&ocirc; h&igrave;nh chăn nu&ocirc;i mới đang đem lại hiệu quả cao trong chăn nu&ocirc;i.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">Do lu&ocirc;n đảm bảo chặt chẽ vấn đề an to&agrave;n vệ sinnh chăn nu&ocirc;i v&agrave; chọn lọc&nbsp; chăm s&oacute;c con giống kỹ c&agrave;ng nhất để cho ra những ch&uacute; chim to khỏe nhằm đ&aacute;p ứng tốt nhất nhu cầu của b&agrave; con n&ecirc;n ng&agrave;y c&agrave;ng được nhận nhiều sự tin tưởng v&agrave; đơn đặt h&agrave;ng chim thịt v&agrave; con giống của nhiều kh&aacute;ch h&agrave;ng.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">Với hơn 2000 đ&ocirc;i chim sinh sản đ&atilde; được chọn lọc kỹ c&agrave;ng, trại lu&ocirc;n cố gắng đ&aacute;p ứng được nhu cầu của thị trường,v&agrave; con giống của b&agrave; con.Trại đảm bảo những ch&uacute; chim xuất chuồng l&agrave; những ch&uacute; chim to v&agrave; khoe mạnh nhất đ&atilde; được cẩn thận lựa chọn.</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; color: blue">B&agrave; con c&oacute; nhu cầu tham quan, t&igrave;m hiểu, chọn mua con giống, chim thịt,.. xin li&ecirc;n hệ </span><strong><span style="font-size: 18pt; color: green">Trại chim Ph&aacute;p Thượng Hải( Bắc</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; color: blue"> </span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; color: green">Ninh</span></strong><span style="font-size: 18pt; color: blue">) theo:</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">Địa chỉ: </span><strong><span style="font-size: 18pt; color: green">Hưng Ph&uacute;c- Tương Giang- Từ Sơn- Bắc Ninh</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; color: blue">( Gần KCN Ti&ecirc;n Sơn)</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">Điện thoại: </span><strong><u><span style="font-size: 18pt; color: green">01679.600.100</span></u></strong><span style="font-size: 18pt; color: blue"> hoặc </span><strong><u><span style="font-size: 18pt; color: green">0989.50.8826</span></u></strong><span style="font-size: 18pt; color: blue"> găp anh Hải</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">Website : </span><u><span style="font-size: 20pt; color: green">www.bocauphap.vn</span></u><span style="font-size: 18pt; color: blue" /></p> <p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 18pt; color: blue">Rất vui được đ&oacute;n tiếp b&agrave; con v&agrave; cung b&agrave; con trao đổi kinh nghiệm chăn nu&ocirc;i bồ c&acirc;u!</span></em></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Tiến Hưng
   - Địa chỉ: Chợ Tiêu- Gần Khu công nghiệp Tiên Sơn- Bắc Ninh
   - Điện thoại: 01679600100 - Fax: 0989508826
   - email: tienhung@bocauphap.vn
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...