• trại dúi THẦN TÀI

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 7/5/12

  1. Than tai Guest

   <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span class="Apple-style-span" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.292969); -webkit-composition-fill-color: rgba(175, 192, 227, 0.230469); -webkit-composition-frame-color: rgba(77, 128, 180, 0.230469)">CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP C&Aacute;C LOẠI D&Uacute;I GIỐNG&nbsp;</span></p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Nu&ocirc;i d&uacute;i hiện nay l&agrave; nghề chăn nu&ocirc;i mang lại hiệu quả kinh tế cao</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; Thức ăn của d&uacute;i rất dễ kiếm: m&iacute;a,tre,bắp...&iacute;t tốn c&ocirc;ng,&iacute;t chiếm diện</p><p>&nbsp;t&iacute;ch nu&ocirc;i,hiệu quả nhanh...</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Với nhiều năm kinh nghiệm ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; nu&ocirc;i va phối được giống d&uacute;i&nbsp;</p><p>&nbsp;khoẻ mạnh,sinh sản tốt...</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Với mong muốn mang lại cho b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n m&ocirc; h&igrave;nh chăn nu&ocirc;i đ&aacute;p ứng </p><p>kinh tế,cải thiện&nbsp;<span class="Apple-style-span" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.292969); -webkit-composition-fill-color: rgba(175, 192, 227, 0.230469); -webkit-composition-frame-color: rgba(77, 128, 180, 0.230469)">cuộc sống.ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ hướng dẫn tận t&igrave;nh c&aacute;ch l&agrave;m chuồng&nbsp;</span></p><p>&nbsp;trại v&agrave; phương ph&aacute;p nu&ocirc;i...</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;H&atilde;y li&ecirc;n lạc với ch&uacute;ng t&ocirc;i qua địa chỉ:</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 14/10A-đường số 1-KP1-P.B&igrave;nh Hưng Ho&agrave;-Q.B&igrave;nh T&acirc;n-TP.HCM</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;DT:0907.957.970 gặp ĐỨC hoặc&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0932.363.372 gặp a &Uacute;T NHỎ</p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: VŨ MINH ĐỨC
   - Địa chỉ: 14/10A-đương sô1-KP1-P.Bình Hưng Hoà-Q.Bình Tân-TP.HCM
   - Điện thoại: 0907.957.970 - Fax: 0932.363.372
   - email: suc_minh@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...