trại dúi THẦN TÀI

  • Thread starter Than tai
  • Ngày gửi
T

Than tai

Guest
#1
<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP C&Aacute;C LOẠI D&Uacute;I GIỐNG</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Nu&ocirc;i d&uacute;i l&agrave; nghề chăn nu&ocirc;i mang lại hiệu quả kinh tế cao</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Thức ăn d&agrave;nh cho d&uacute;i rất dễ kiếm:m&iacute;a,tre,bắp...&iacute;t tốn c&ocirc;ng ,</p><p>&nbsp; &nbsp;&iacute;t chiếm diện t&iacute;ch nu&ocirc;i,hiệu quả cao...</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Với nhiều năm kinh nghiệm ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; nu&ocirc;i v&agrave; phối th&agrave;nh&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp;c&ocirc;ng giống d&uacute;i khoẻ mạnh,sinh sản tốt...</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ch&uacute;ng t&ocirc;i mong muốn mang lại cho b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n phương</p><p>&nbsp; &nbsp;ph&aacute;p cải thiện kinh tế,n&acirc;ng cao đời sống...ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ t&acirc;n t&igrave;nh</p><p>&nbsp; &nbsp;hướng dẫn c&aacute;ch l&agrave;m chuồng trại,phương ph&aacute;p nu&ocirc;i v&agrave; phối giống...</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;H&atilde;y li&ecirc;n lạc với ch&uacute;ng t&ocirc;i qua địa chỉ:</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 14/10A- đường số 1-KP1-P.B&igrave;nh Hưng Ho&agrave;-Q.B&igrave;nh T&acirc;n-TP.HCM</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;DT:0907.957.970 gặp ĐỨC hoặc&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0932.363.372 gặp a &Uacute;T NHỎ</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: VŨ MINH ĐỨC
- Địa chỉ: 14/10A-đường số 1-KP1-P.Bình Hưng Hoà-Q.Bình Tân-TP.HCM
- Điện thoại: 0907.957.970 - Fax: 0932.363.372
- email: suc_minh@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH