TRẠI ÊCH GIỐNG

#1
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">Trại ếch Hải chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại ếch giống Th&aacute;i Lan, hướng dẫn c&aacute;ch nu&ocirc;i v&agrave; chữa, ph&ograve;ng ngừa bệnh thường gặp cho ếch</font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">Gi&aacute; rất rẻ chỉ giao động từ 1000đ/con đến 1200đ/con bảo đảm nu&ocirc;i tốt</font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ Hải điện thoại: 0919422038</font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">Mail: haidn150@gmail.com</font></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đoàn Minh Hải
- Địa chỉ: 80 Ấp 4 xã Tân Hạnh, Tp. Biên Hoà, . Đồng Nai
- Điện thoại: 09194208 - Fax:
- email: haidn150@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH