Trại Gà Anh Tùng chuyên cung cấp gà lai mỹ các loai

#1
<p>Đầu ti&ecirc;n trại g&agrave; Anh T&ugrave;ng xin ch&agrave;o qu&yacute; kh&aacute;ch gần xa.Ch&uacute;c qu&yacute; kh&aacute;ch năm mới An Khang Thịnh Vượng.</p><p>Trại G&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp giống g&agrave; lai mỹ, đa chủng loại,h&igrave;nh gi&aacute;ng đẹp,cựa d&agrave;y.</p><p>sau đ&acirc;y ch&uacute;ng t&ocirc;i xin up một số h&igrave;nh cho qu&yacute; kh&aacute;ch tham khảo</p><hr />
<br /><p>&nbsp;</p><p>
</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Anh Tùng
- Địa chỉ: Bảo Lôc-Lâm Đồng
- Điện thoại: 0908947508 - Fax:
- email: vuongtruong_thinh@yahoo.com
 

#2
Đề nghị bán trứng

Chào a tôi ở Cần Thơ thích giống gà này lắm, mà mua gà thì hơi khó ship ko biết trang trại a có bán trứng không, nếu có thì giá khoảng bao nhiêu? Mong a hồi âm sớm, Thân
 
#3
Chào a tôi ở Cần Thơ thích giống gà này lắm, mà mua gà thì hơi khó ship ko biết trang trại a có bán trứng không, nếu có thì giá khoảng bao nhiêu? Mong a hồi âm sớm, Thân
ga trong hinh gia mot con bao nhieu vay anh bao gia vao so 0972412070 nhe anh
 
#4
[h=2]"Đề nghị bán trứng[/h]
Chào a tôi ở Cần Thơ thích giống gà này lắm, mà mua gà thì hơi khó ship ko biết trang trại a có bán trứng không, nếu có thì giá khoảng bao nhiêu? Mong a hồi âm sớm, Thân."Trại em chỉ bán gà đá được thôi anh.không bán trứng.

--------

ga trong hinh gia mot con bao nhieu vay anh bao gia vao so 0972412070 nhe anh
2

Tùy từng con.anh có thề liên hệ sdt 0908947508 để anh có thể biết cụ thể hơn.Thân

--------

Một Số Em nữa cho anh em tham khảo


 
Last edited:
#5
Một số chú nữa cho anh em tham khảo


<a href="http://www.upanh.com/img_0048_upanh/v/cru30p5vcax.htm"><img src="http://nm3.upanh.com/b1.s27.d2/6bf21b24d89c75457a5fd3781c7a12af_45494873.img0048.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/img_0063_upanh/v/bru8bp8v0pg.htm"><img src="http://nm4.upanh.com/b5.s27.d2/420144caee83f4b489d8281924f77484_45494904.img0063.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/img_0075_upanh/v/6ruabp5r6rt.htm"><img src="http://nm7.upanh.com/b5.s26.d1/781f7db8ee9bd56b42f7e1bc4b3c57e3_45494927.img0075.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/img_0092_upanh/v/4ru74p7r2rm.htm"><img src="http://nm3.upanh.com/b3.s28.d2/0b99b939c4ca34f342917ba93a934d6d_45494943.img0092.jpg" /></a><a href="http://www.upanh.com/img_0097_upanh/v/8rueep7rdrw.htm"><img src="http://nm0.upanh.com/b3.s26.d1/4ee4da92bd7f6bff0bf6c4208e645201_45494950.img0097.jpg" /></a>
 
#8
tiếp nữa nek.....

<a href="http://upanh.com/view/?id=drvbfx5oant" target="_blank"><img src="http://nw9.upanh.com/b6.s34.d2/d6c5158ac900f3c2f599bf8b9d925b74_54633969.img0117.jpg" alt="img_0117 - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://upanh.com/view/?id=7rve8xcoeex" target="_blank"><img src="http://nw7.upanh.com/b2.s35.d1/781463f9e89f6999ab7d05fe5e82019b_54633987.img0132.jpg" alt="img_0132 - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://upanh.com/view/?id=6rvadx6o4zg" target="_blank"><img src="http://nw8.upanh.com/b4.s34.d4/6c2c71255312bf4b610f8f7b6b354e69_54634018.img0139.jpg" alt="img_0139 - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://upanh.com/view/?id=crv3fx1o3hi" target="_blank"><img src="http://nw0.upanh.com/b6.s35.d3/3c68ef68eb586666b207f35b8b709a51_54634050.img0152.jpg" alt="img_0152 - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://upanh.com/view/?id=drv42x2o7ue" target="_blank"><img src="http://nw1.upanh.com/b2.s34.d4/92a1dab7f5c7c5eb9582ff7df8e85993_54634081.img0184.jpg" alt="img_0184 - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://upanh.com/view/?id=3rvfexcobuz" target="_blank"><img src="http://nw4.upanh.com/b4.s35.d2/f108af481ba4e25fdd8244511df5fa25_54634094.img0185.jpg" alt="img_0185 - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://upanh.com/view/?id=drv51x6o2kz" target="_blank"><img src="http://nw4.upanh.com/b2.s34.d3/39851ff537757bc80ec3c4cb5a6adeed_54634114.img0186.jpg" alt="img_0186 - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://upanh.com/view/?id=frvcdxdoaks" target="_blank"><img src="http://nw7.upanh.com/b5.s34.d1/3f5aa915a52128df87de327e92a567d6_54634127.img0200.jpg" alt="img_0200 - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://upanh.com/view/?id=9rv12x1o1sn" target="_blank"><img src="http://nw2.upanh.com/b5.s34.d3/cbeccac2381bac1b1a6cd5040a3dd5c3_54634142.img0203.jpg" alt="img_0203 - Upanh.com" border=0 /></a>

--------

<a href="http://upanh.com/view/?id=erv9cs4w9qw" target="_blank"><img src="http://nw2.upanh.com/b4.s35.d4/c9e84d1e275b4dad22f9bde62a61b73d_54722372.img0209.jpg" alt="img_0209 - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://upanh.com/view/?id=arv7ds3wchu" target="_blank"><img src="http://nw8.upanh.com/b5.s35.d2/b638ff43f47bfa92684c859aff10e6f8_54722378.img0217.jpg" alt="img_0217 - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://upanh.com/view/?id=4rvfbscwbhn" target="_blank"><img src="http://nw2.upanh.com/b5.s35.d3/8cade96dc81efe7509e2c21d63d5a5c3_54722382.img0223.jpg" alt="img_0223 - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://upanh.com/view/?id=4rv38sdw5hl" target="_blank"><img src="http://nw6.upanh.com/b1.s35.d4/281260bcae6e75ee8a5db62001eeaeb4_54722386.img0232.jpg" alt="img_0232 - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://upanh.com/view/?id=6rvb5s2wehm" target="_blank"><img src="http://nw7.upanh.com/b2.s35.d4/3d853c7f31ef49db5bb987d6c558b4ee_54722387.img0239.jpg" alt="img_0239 - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://upanh.com/view/?id=3rv0asaw3ui" target="_blank"><img src="http://nw2.upanh.com/b5.s35.d2/f513708f6c93c2e143c85b1451edd3ff_54722392.img0249.jpg" alt="img_0249 - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://upanh.com/view/?id=7rv05scwduc" target="_blank"><img src="http://nw5.upanh.com/b1.s35.d3/5798dc58545ab27e11f5daada76993f7_54722395.img0253.jpg" alt="img_0253 - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://upanh.com/view/?id=crve0s7w6ha" target="_blank"><img src="http://nw6.upanh.com/b3.s34.d4/f8a230f2e87e9be2ddae4c7143302f7b_54722396.img0270.jpg" alt="img_0270 - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://upanh.com/view/?id=drvd6s2weuv" target="_blank"><img src="http://nw6.upanh.com/b4.s34.d4/39973c59f9fc869891997fa123c51b31_54722406.img0274.jpg" alt="img_0274 - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://upanh.com/view/?id=drvb4s9w8ul" target="_blank"><img src="http://nw8.upanh.com/b4.s34.d1/0ef16c4f53ca131ff27790ee46e28db1_54722408.img0278.jpg" alt="img_0278 - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://upanh.com/view/?id=2rv19s8wfum" target="_blank"><img src="http://nw9.upanh.com/b1.s35.d1/00602479954217aacfb9dde360f9a872_54722409.img0292.jpg" alt="img_0292 - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://upanh.com/view/?id=brvf8s5wduw" target="_blank"><img src="http://nw6.upanh.com/b3.s35.d4/7416596057574342c66027ede0f13b94_54722416.img0296.jpg" alt="img_0296 - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://upanh.com/view/?id=7rv4as1w5uf" target="_blank"><img src="http://nw0.upanh.com/b2.s35.d2/273c3b9ba2523496eb2fd02bb21d1317_54722420.img0304.jpg" alt="img_0304 - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://upanh.com/view/?id=brvb4saw7ug" target="_blank"><img src="http://nw2.upanh.com/b4.s35.d1/5c4151f5260bddf9a8d198d67275937d_54722422.img0309.jpg" alt="img_0309 - Upanh.com" border=0 /></a>
<a href="http://upanh.com/view/?id=crv30sdw7uy" target="_blank"><img src="http://nw3.upanh.com/b3.s34.d4/08a93fca83cf9b52eade504b6ec02aca_54722423.img0315.jpg" alt="img_0315 - Upanh.com" border=0 /></a>
 
Last edited:

Tân_VL

Nhà nông nuôi rắn
#9
Tui kết giống gà của bạn quá! Gà lai mà mã thả dài sọc là tui khoái hà!
Con gà vàng lai peru hả bác?
Có chia sẽ gà mái ko bác? Up anh gà mái nọc lên xem bác ơi!
up
up
 
#10
thank

Tui kết giống gà của bạn quá! Gà lai mà mã thả dài sọc là tui khoái hà!
Con gà vàng lai peru hả bác?
Có chia sẽ gà mái ko bác? Up anh gà mái nọc lên xem bác ơi!
up
up


Thanks bạn nhiều
Có up rồi đó bạn.Tại up nhiềuquá nên load hơi chậm.Bạn thông cảm.
Liên Hệ:0908947508 (MR.Tùng) để biết rõ hơn bạn nhé
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH