• TRẠI NHÍM GIA HUY -BÁN NHÍM GIỐNG+THỊT; RẮN LONG THỪA - HỔ TRỢ ĐẦU RA

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 18/7/11

  1. HCHAU Nhà nông nghiệp dư

   <p><strong><font size="2">TRẠI NH&Iacute;M GIA HUY CỦ CHI </font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN NH&Iacute;M BỜM </font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN RẮN LONG THỪA </font></strong></p><p><strong><font size="2">NHẬN CUNG CẤP NH&Iacute;M GIỐNG - NH&Iacute;M THỊT C&Aacute;C LOẠI </font></strong></p><p><strong><font size="2">ĐỢT KHUYẾN M&Atilde;I GIẢM GI&Aacute; CẢM ƠN QU&Yacute; B&Agrave; CON Đ&Atilde; TIN TƯỞNG , HỢP T&Aacute;C VỚI TRẠI NH&Iacute;M CH&Uacute;NG T&Ocirc;I TRONG THỜI GIAN VỪA QUA </font></strong></p><p><strong><font size="2">MUA 5 CẶP NH&Iacute;M LỚN SẼ TẶNG 1 CẶP , GI&Aacute; KH&Ocirc;NG ĐỔI </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M CON : 8T/ CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M ĐANG GIAO PHỐI : 20T/ CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M Đ&Atilde; SINH SẢN : 24T/ CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M BỐ MẸ DẪN 2 CON : 32-34 T/ CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M BẦU : 30T / CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M THỊT : 500.000/KG </font></strong></p><p><strong><font size="2">RẮN LONG THỪA : TỪ TH&Aacute;NG 9- 10 DƯƠNG LỊCH SẼ B&Aacute;N RẤT NHIỀU LOẠI ( CON , LỨA ,,,) </font></strong></p><p><strong><font size="2">HỖ TRỢ VẬN CHUYỂN - GIẤY TỜ HỢP LỆ </font></strong></p><p><strong><font size="2">ĐT : 0903027776 ( GẶP CH&Acirc;U - CHỦ TRẠI ) </font></strong></p>
   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: TRẠI NHÍM GIA HUY - CỦ CHI
   - Địa chỉ: ẤP BÀU ĐIỀU - XÃ PHƯỚC THẠNH -HUYỆN CỦ CHI
   - Tel, Fax: 0903027776
   - email:
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...