• TRẠI NHÍM GIA HUY -BÁN NHÍM GIỐNG+THỊT; RẮN LONG THỪA - HỔ TRỢ ĐẦU RA

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 7/8/11

  1. HCHAU Nhà nông nghiệp dư

   <p><strong><font size="2">TRẠI NH&Iacute;M GIA HUY CỦ CHI - TPHCM </font></strong></p><p><strong><font size="2">SỐ 1032 TỈNH LỘ 7 ( C&Aacute;CH NG&Atilde; 4 TỈNH LỘ 7 &amp; QL 22&nbsp; KHOẢNG 1 KM ) </font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN NH&Iacute;M BỜM CH&Acirc;U &Aacute; </font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN RẮN LONG THỪA </font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP ĐƠN ĐẶT H&Agrave;NG SỐ LƯỢNG LỚN ( NH&Iacute;M CON - NH&Iacute;M BỐ MẸ ) </font></strong></p><p><strong><font size="2">NHẬN CUNG CẤP NH&Iacute;M GIỐNG - NH&Iacute;M THỊT C&Aacute;C LOẠI </font></strong></p><p><strong><font size="2">HỖ TRỢ VẬN CHUYỂN - ĐẦU RA </font></strong></p><p><strong><font size="2">GIẤY TỜ KIỂM L&Acirc;M HỢP LỆ - BAO SINH SẢN </font></strong></p><p><strong><font size="2">MUA TỪ 2 CẶP TRỞ L&Ecirc;N C&Oacute; GIẢM GI&Aacute; , GI&Aacute; THƯƠNG LƯỢNG THEO THỊ TRƯỜNG </font></strong></p><p><strong><font size="2">ĐT : 0903027776 ( gặp CH&Acirc;U - chủ trại ) </font></strong></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: TRẠI NHÍM GIA HUY - CỦ CHI
   - Địa chỉ: ẤP BÀU ĐIỀU- PHƯỚC THẠNH -CỦ CHI-TPHCM
   - Điện thoại: 0903027776 - Fax:
   - email:
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...