• TRẠI NHÍM GIA HUY -BÁN NHÍM GIỐNG+THỊT; RẮN LONG THỪA - HỔ TRỢ ĐẦU RA

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 24/8/11

  1. HCHAU Nhà nông nghiệp dư

   <p><font size="2">TRẠI NH&Iacute;M GIA HUY CỦ CHI - TPHCM </font></p><p><font size="2">( HỆ THỐNG GỒM 3 TRẠI NH&Iacute;M GIA Đ&Igrave;NH ) </font></p><p><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN NH&Iacute;M BỜM CH&Acirc;U &Aacute; </font></p><p><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN RẮN LONG THỪA ( HỔ H&Egrave;O )</font></p><p><font size="2">NHẬN HỢP ĐỒNG CUNG CẤP NH&Iacute;M GIỐNG - NH&Iacute;M THỊT C&Aacute;C LOẠI </font></p><p><font size="2">NHẬN CUNG CẤP RẮN GIỐNG C&Aacute;C LOẠI </font></p><p><font size="2">NH&Iacute;M CON 2-3 TH&Aacute;NG TUỔI : 7 TRIỆU/CẶP</font></p><p><font size="2">NH&Iacute;M BỐ MẸ Đ&Atilde; SINH SẢN : 20-22 T/ CẶP </font></p><p><font size="2">NH&Iacute;M BỐ MẸ DẪN 2 CON : 26-28T/CẶP </font></p><p><font size="2">NH&Iacute;M BỐ MẸ ĐANG MANG THAI : 24-25T/CẶP </font></p><p><font size="2">NH&Iacute;M THỊT : 450 000/ KG </font></p><p><font size="2">HỖ TRỢ VẬN CHUYỂN - HỖ TRỢ ĐẦU RA </font></p><p><font size="2">GIẤY TỜ KIỂM L&Acirc;M HỢP LỆ - HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT TẬN T&Igrave;NH </font></p><p><font size="2">ĐT: 0903027776 ( GẶP CH&Acirc;U- CHỦ TRẠI ) </font></p><p><font size="2">ĐC : SỐ 1032 TỈNH LỘ 7 ( GẦN NG&Atilde; TƯ TỈNH LỘ 7 VỚI QL22 : NG&Atilde; TƯ CHƠ PHƯỚC THẠNH )</font></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: TRẠI NHÍM GIA HUY - CỦ CHI
   - Địa chỉ: ẤP BÀU ĐIỀU - XÃ PHƯỚC THẠNH -HUYỆN CỦ CHI
   - Điện thoại: 0903027776 - Fax:
   - email:
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...