TRẠI NHÍM GIA HUY- CỦ CHI - BÁN NHÍM GIỐNG CHẤT LƯỢNG CAO - RẮN LONG THỪA GIỐNG

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: HOÀNG CHÂU
- Địa chỉ: ẤP BÀU ĐIỀU- PHƯỚC THẠNH -CỦ CHI-TPHCM
- Tel, Fax: 0903027776- 0906565149
- email: NG-CHAU@TAKAKOVIETNAM.COM
================================

<p><strong><font size="2">&nbsp;TRẠI NH&Iacute;M GIA HUY CỦ CHI </font></strong></p><p><strong><font size="2">( HỆ THỐNG GỒM NHIỀU TRẠI NH&Iacute;M GIA Đ&Igrave;NH ) </font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN NH&Iacute;M BỜM - RẮN LONG THỪA </font></strong></p><p><strong><font size="2">CUNG CẤP NH&Iacute;M GIỐNG C&Aacute;C LOẠI </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M CON 2 TH&Aacute;NG TUỔI </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M LỨA 4-6 TH&Aacute;NG TUỔI </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M TRƯỞNG TH&Agrave;NH 1 NĂM TUỔI ( ĐANG PHỐI GIỐNG )</font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M BỐ MẸ Đ&Atilde; SINH SẢN </font></strong></p><p><strong><font size="2">HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT TẬN T&Igrave;NH </font></strong></p><p><strong><font size="2">GIẤY TỜ KIỂM L&Acirc;M HỢP LỆ </font></strong></p><p><strong><font size="2">ĐT : 0903027776- 0906565149</font></strong></p><p><strong><font size="2">( QUA CẦU VƯỢT CỦ CHI THẲNG VỀ HƯỚNG T&Acirc;Y NINH KHOẢNG 7 KM , ĐẾN NG&Atilde; TƯ CHỢ PHƯỚC THẠNH , QUẸO PHẢI V&Agrave;O TỈNH LỘ 7 KHOẢNG 1.5KM)</font></strong></p>
 

T

traiechgiong

Guest
#2
Có bán rắn long thừa bố mẹ ko vậy?bán khoản bao nhiêu 1 cặp?
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH