• TRẠI NHÍM GIA HUY- CỦ CHI - BÁO GIÁ NHÍM GIỐNG CHẤT LƯỢNG CAO

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 29/11/10

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. Guest Guest

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân:
   - Địa chỉ: ẤP BÀU ĐIỀU- PHƯỚC THẠNH -CỦ CHI-TPHCM
   - Tel, Fax: 0903027776- 0906565149
   - email:
   ================================

   <p><strong><font size="2">TRẠI NH&Iacute;M GIA HUY CỦ CHI </font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN NH&Iacute;M BỜM CH&Acirc;U &Aacute; </font></strong></p><p><strong><font size="2">NHẬN CUNG CẤP NH&Iacute;M GIỐNG C&Aacute;C LOẠI </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M CON 2 TH&Aacute;NG : 14T/CẶP</font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M 4-6 TH&Aacute;NG : 16-18T/CẶP</font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M 8-10 TH&Aacute;NG : 20-22T/CẶP</font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M 12 TH&Aacute;NG : 24-26T/CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M BỐ MẸ : 28-30T/ CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">BAO TI&Ecirc;U CON GIỐNG ĐẦU RA </font></strong></p><p><strong><font size="2">GIẤY TỜ KIỂM L&Acirc;M HỢP LỆ </font></strong></p><p><strong><font size="2">HỔ TRỢ B&Agrave; CON TẬN T&Igrave;NH MỌI VẤN ĐỀ TRONG CHĂN NU&Ocirc;I </font></strong></p><p><strong><font size="2">ĐT: 0906565149-0903027776</font></strong></p><p><strong><font size="2">( QUA CẦU VƯỢT CỦ CHI THẲNG VỀ HƯỚNG T&Acirc;Y NINH KHOẢNG 7KM, ĐẾN NG&Atilde; 4 CHỢ PHƯỚC THẠNH QUẸO PHẢI V&Agrave;O 1.5KM ) </font></strong></p>
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...