• Trại nhím giống Tấn Lộc

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 29/3/10

  1. tanloc777 Banned

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: trại nhím giống tấn lộc
   - Địa chỉ: An Giang
   - Tel, Fax: 0975914489
   - email:
   ================================

   Trại nhím giống Tấn Lộc - Bán nhím giống
   Bán nhím đã thuần giống, nguời mua sẽ được chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc sinh sản, xây dựng chuồng trại khoa học hợp lý – thích ứng với địa phương. Đã được đúc kết trong nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn trong nhiều năm chăn nuôi và tài liệu để tham khảo thêm.
   - Giao hàng cho khách hàng tận nhà.

   Tel: 0975914489 gặp Chị Thu

   Địa chỉ : An Giang
    
   Last edited: 29/3/10
   Đang tải...
  2. tanloc777

   tanloc777 Banned

   Bài viết:
   84
   Đã được thích:
   7
   Nghề nghiệp:
   nong dan
   Trại nhím giống Tấn Lộc - Bán nhím giống
   Bán nhím đã thuần giống, nguời mua sẽ được chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc sinh sản, xây dựng chuồng trại khoa học hợp lý – thích ứng với địa phương. Đã được đúc kết trong nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn trong nhiều năm chăn nuôi và tài liệu để tham khảo thêm.
   - Giao hàng cho khách hàng tận nhà.

   Tel: 0975914489 gặp Chị Thu

   Địa chỉ : An Giang
    
  3. tanloc777

   tanloc777 Banned

   Bài viết:
   84
   Đã được thích:
   7
   Nghề nghiệp:
   nong dan
   Nhím giống tấn lộc

   Bán nhím giống. Trại nhím giống Tấn lộc
   1/ Bán nhím đã thuần giống
   - Nguời mua sẽ được chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc sinh sản, xây dựng chuồng trại khoa học hợp lý – thích ứng với địa phương. Đã được đúc kết trong nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn trong nhiều năm chăn nuôi và tài liệu để tham khảo thêm.
   - Thu mua lai sản phẩm.
   - Giao hàng cho khách hàng tận nhà.

   Tel: 0975914489 gap chị Thu
   Tứ giác Long Xuyên
    
  4. tanloc777

   tanloc777 Banned

   Bài viết:
   84
   Đã được thích:
   7
   Nghề nghiệp:
   nong dan
   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: trại nhím giống tấn lộc
   - Địa chỉ: Kiên Lương - Kiên Giang
   - Tel, Fax: 0975914489
   - email:
   ================================

   <div id="post_message_51657"><font size="5">B&aacute;n nh&iacute;m giống. Trại nh&iacute;m giống Tấn lộc<br /> 1/ B&aacute;n nh&iacute;m đ&atilde; thuần giống <br /> - Nguời mua sẽ được chuyển giao kỹ thuật chăn nu&ocirc;i, chăm s&oacute;c sinh sản, x&acirc;y dựng chuồng trại khoa học hợp l&yacute; &ndash; th&iacute;ch ứng với địa phương. Đ&atilde; được đ&uacute;c kết trong nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn trong nhiều năm chăn nu&ocirc;i v&agrave; t&agrave;i liệu để tham khảo th&ecirc;m. <br /> - Thu mua lai sản phẩm. <br /> - Giao h&agrave;ng cho kh&aacute;ch h&agrave;ng tận nh&agrave;.</font> <br /> <font size="4">Tel: 0975914489 gap chị Thu<br /> Tứ gi&aacute;c Long Xuy&ecirc;n</font></div>
    
  5. tanloc777

   tanloc777 Banned

   Bài viết:
   84
   Đã được thích:
   7
   Nghề nghiệp:
   nong dan
   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: trại nhím giống vân sơn
   - Địa chỉ: Kien Giang
   - Tel, Fax: 0984741755 ::: FaX
   - email:
   ================================

   B&aacute;n nh&iacute;m giống- d&uacute;i giống. Trại nh&iacute;m giống V&acirc;n Sơn 1/ B&aacute;n nh&iacute;m đ&atilde; thuần giống - Nguời mua sẽ được chuyển giao kỹ thuật chăn nu&ocirc;i, chăm s&oacute;c sinh sản, x&acirc;y dựng chuồng trại khoa học hợp l&yacute; &ndash; th&iacute;ch ứng với địa phương. Đ&atilde; được đ&uacute;c kết trong nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn trong nhiều năm chăn nu&ocirc;i v&agrave; t&agrave;i liệu để tham khảo th&ecirc;m. - Thu mua lai sản phẩm. - Giao h&agrave;ng cho kh&aacute;ch h&agrave;ng tận nh&agrave;. 2/ Cung cấp d&uacute;i giống ( hướng dẫn kỷ thuật nu&ocirc;i sinh sản ) - Địa chỉ lien hệ: KP Cư X&aacute; - TT.Ki&ecirc;n Lương - KG. - Điện thoại: 0984 741755 Chị V&acirc;n Chủ t&agrave;i khoản: Nguyễn thị V&acirc;n STK: 711A15967332 ng&acirc;n h&agrave;ng c&ocirc;ng thương Việt nam (Vietinbank)
    
  6. tanloc777

   tanloc777 Banned

   Bài viết:
   84
   Đã được thích:
   7
   Nghề nghiệp:
   nong dan
   Bán nhím giống- dúi giống. Trại nhím giống Vân Sơn

   Bán nhím giống- dúi giống. Trại nhím giống Vân Sơn
   1/ Bán nhím đã thuần giống
   - Nguời mua sẽ được chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc sinh sản, xây dựng chuồng trại khoa học hợp lý – thích ứng với địa phương. Đã được đúc kết trong nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn trong nhiều năm chăn nuôi và tài liệu để tham khảo thêm.
   - Thu mua lai sản phẩm.
   - Giao hàng cho khách hàng tận nhà.
   2/ Cung cấp dúi giống ( hướng dẫn kỷ thuật nuôi sinh sản )
   - Địa chỉ lien hệ: KP Cư Xá - TT.Kiên Lương - KG.
   - Điện thoại: 0984 741755 Chị Vân
   Chủ tài khoản: Nguyễn thị Vân
   STK: 711A15967332 ngân hàng công thương Việt nam (Vietinbank)
    
  7. tanloc777

   tanloc777 Banned

   Bài viết:
   84
   Đã được thích:
   7
   Nghề nghiệp:
   nong dan
   Bán nhím giống- dúi giống. Trại nhím giống Vân Sơn

   Bán nhím giống- dúi giống. Trại nhím giống Vân Sơn
   1/ Bán nhím đã thuần giống
   - Nguời mua sẽ được chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc sinh sản, xây dựng chuồng trại khoa học hợp lý – thích ứng với địa phương. Đã được đúc kết trong nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn trong nhiều năm chăn nuôi và tài liệu để tham khảo thêm.
   - Thu mua lai sản phẩm.
   - Giao hàng cho khách hàng tận nhà.
   2/ Cung cấp dúi giống ( hướng dẫn kỷ thuật nuôi sinh sản )
   - Địa chỉ lien hệ: KP Cư Xá - TT.Kiên Lương - KG.
   - Điện thoại: 0984 741755 Chị Vân
   Chủ tài khoản: Nguyễn thị Vân
   STK: 711A15967332 ngân hàng công thương Việt nam (Vietinbank)
    
  8. tanloc777

   tanloc777 Banned

   Bài viết:
   84
   Đã được thích:
   7
   Nghề nghiệp:
   nong dan
   Bán nhím giống- dúi giống. Trại nhím giống Vân Sơn

   Bán nhím giống- dúi giống. Trại nhím giống Vân Sơn
   1/ Bán nhím đã thuần giống
   - Nguời mua sẽ được chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc sinh sản, xây dựng chuồng trại khoa học hợp lý – thích ứng với địa phương. Đã được đúc kết trong nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn trong nhiều năm chăn nuôi và tài liệu để tham khảo thêm.
   - Thu mua lai sản phẩm.
   - Giao hàng cho khách hàng tận nhà.
   2/ Cung cấp dúi giống ( hướng dẫn kỷ thuật nuôi sinh sản )
   - Địa chỉ lien hệ: KP Cư Xá - TT.Kiên Lương - KG.
   - Điện thoại: 0984 741755 Chị Vân
   Chủ tài khoản: Nguyễn thị Vân
   STK: 711A15967332 ngân hàng công thương Việt nam (Vietinbank)
    
  9. tanloc777

   tanloc777 Banned

   Bài viết:
   84
   Đã được thích:
   7
   Nghề nghiệp:
   nong dan
   Bán nhím giống- dúi giống. Trại nhím giống Vân Sơn

   Bán nhím giống- dúi giống. Trại nhím giống Vân Sơn
   1/ Bán nhím đã thuần giống
   - Nguời mua sẽ được chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc sinh sản, xây dựng chuồng trại khoa học hợp lý – thích ứng với địa phương. Đã được đúc kết trong nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn trong nhiều năm chăn nuôi và tài liệu để tham khảo thêm.
   - Thu mua lai sản phẩm.
   - Giao hàng cho khách hàng tận nhà.
   2/ Cung cấp dúi giống ( hướng dẫn kỷ thuật nuôi sinh sản )
   - Địa chỉ lien hệ: KP Cư Xá - TT.Kiên Lương - KG.
   - Điện thoại: 0984 741755 Chị Vân
   Chủ tài khoản: Nguyễn thị Vân
   STK: 711A15967332 ngân hàng công thương Việt nam (Vietinbank)
    
  10. tanloc777

   tanloc777 Banned

   Bài viết:
   84
   Đã được thích:
   7
   Nghề nghiệp:
   nong dan
   Bán nhím giống- dúi giống. Trại nhím giống Vân Sơn

   Bán nhím giống- dúi giống. Trại nhím giống Vân Sơn
   1/ Bán nhím đã thuần giống
   - Nguời mua sẽ được chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc sinh sản, xây dựng chuồng trại khoa học hợp lý – thích ứng với địa phương. Đã được đúc kết trong nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn trong nhiều năm chăn nuôi và tài liệu để tham khảo thêm.
   - Thu mua lai sản phẩm.
   - Giao hàng cho khách hàng tận nhà.
   2/ Cung cấp dúi giống ( hướng dẫn kỷ thuật nuôi sinh sản )
   - Địa chỉ lien hệ: KP Cư Xá - TT.Kiên Lương - KG.
   - Điện thoại: 0984 741755 Chị Vân
   Chủ tài khoản: Nguyễn thị Vân
   STK: 711A15967332 ngân hàng công thương Việt nam (Vietinbank)
    
  11. 3 Phỉ

   3 Phỉ Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   1.040
   Đã được thích:
   188
   Không thấy giá cả gì hết vậy bạn?
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...