• Trại Nhím Quảng Nam- Bán Nhím giống, nhím thịt

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 16/2/12

  1. ntphuong1887 Nhà nông nghiệp dư

   <font color="#0000ff" style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 12px; text-align: left"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important">K&iacute;nh ch&agrave;o qu&yacute; kh&aacute;ch, trại Nh&iacute;m của ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại Nh&iacute;m giống, Nh&iacute;m bố mẹ đang sinh sản v&agrave; nhận chuyển giao c&ocirc;ng nghệ, kỹ thuật nu&ocirc;i Nh&iacute;m, m&ocirc; h&igrave;nh chuồng trại&nbsp;</strong></font><a target="_blank" rel="nofollow" style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #088108; text-decoration: none; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 12px; text-align: left" href="http://goipoohxinh.com.vn/"><font color="#22229c" style="-webkit-box-shadow: none !important"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important">chăn</strong></font></a><font color="#0000ff" style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 12px; text-align: left"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important">&nbsp;nu&ocirc;i đạt hiệu quả cao. C&oacute; giấy tờ xuất trại hợp lệ do Cục Kiểm L&acirc;m cấp, gi&aacute; cả phải chăng. Nếu qu&yacute; kh&aacute;ch quan t&acirc;m v&agrave; c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ 0905251952. Ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n sẵn s&agrave;ng&nbsp;</strong></font><a target="_blank" rel="nofollow" style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #088108; text-decoration: none; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 12px; text-align: left" href="http://dinhkim.com.vn/tu-van-giam-sat.html"><font color="#22229c" style="-webkit-box-shadow: none !important"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important">tư vấn</strong></font></a><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 12px; text-align: left"><font color="#0000ff" style="-webkit-box-shadow: none !important">&nbsp;v&agrave; cung cấp cho qu&yacute; kh&aacute;ch c&aacute;c loại Nh&iacute;m giống với chất lượng tốt nhất... !</font></strong><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 12px; text-align: left"><br /><br /><br /></span>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Phượng
   - Địa chỉ: Thôn Trung Sơn, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
   - Điện thoại: 0905251952 - Fax: 05106.524.011
   - email: ntphuong1887@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...