• Trầm hương việt nam . 默认情况下,越南沉香木(广南)

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 1/8/12

  1. trinhquy21 Nhà nông nghiệp dư

   <p><font size="4">C&ocirc;ng ty trầm hương t&acirc;y n&ocirc;ng sơn</font></p><p>&nbsp;</p><h2>&nbsp; 李志雄C.T香<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;地址:中国福,广南农的儿子,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;购买特殊服装销售芦荟</h2><p>địa chỉ ,trung phước ,quảng nam</p><p>điện thoại 0905.53.88.54&nbsp; </p><p>email; trinhquy35@gmail.com</p><p><br />c.t ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c mặc h&agrave;ng được l&agrave;m từ trầm hương<br />mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng ki&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i<br />rất h&acirc;n hạnh được hợp t&aacute;c c&ugrave;ng qu&iacute; kh&aacute;ch</p><p><span class="short_text">CT提供我们穿着芦荟<br />所有病人的信息,请联系我们<br />非常高兴地配合你的客人</span> <br /></p><p>&nbsp;<img width="180" height="136" border="0" alt="trầm hương việt nam" class="last" src="http://images03.olx-st.com/ui/12/42/81/t_1343487812_322914181_20.jpg" /><img width="180" height="136" border="0" alt="trầm hương việt nam" src="http://images04.olx-st.com/ui/12/42/81/t_1343487812_322914181_19.jpg" /><img width="180" height="136" border="0" alt="trầm hương việt nam" class="last" src="http://images04.olx-st.com/ui/12/42/81/t_1343487812_322914181_18.jpg" /><img width="180" height="134" border="0" alt="trầm hương việt nam" src="http://images03.olx-st.com/ui/12/42/81/t_1342976806_322914181_17.jpg" /><img width="180" height="134" border="0" alt="trầm hương việt nam" class="last" src="http://images03.olx-st.com/ui/12/42/81/t_1342976806_322914181_16.jpg" /><img width="180" height="134" border="0" alt="trầm hương việt nam" class="last" src="http://images01.olx-st.com/ui/18/42/81/t_1330160855_322914181_12.jpg" /><img width="180" height="136" border="0" alt="H&igrave;nh ảnh của trầm hương việt nam" src="http://images01.olx-st.com/ui/18/42/81/t_1330160855_322914181_10.jpg" /></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: trịnh quý
   - Địa chỉ: quảng nam
   - Điện thoại: 0905 - Fax: 038854
   - email: trinhquy35@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...