• Trang trai nuoi heo rung MINH PHAT 0903 926 912 12/3

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 11/3/13

  1. heorungminhphat Nhà nông nghiệp dư

   <div><br /></div><p><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">NHẬN CUNG CẤP HEO RỪNG GIỐNG CHẤT LƯỢNG &ndash; K&Yacute; HỢP ĐỒNG BAO TI&Ecirc;U SẢN PHẨM TO&Agrave;N BỘ SAU KHI CHĂN NU&Ocirc;I THEO THỜI GI&Aacute; CHO B&Agrave; CON .</span></p><p><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"> HIỆN TRẠI ĐANG CẦN NGUỒN CUNG CẤP HEO THỊT SỐ LƯỢNG LỚN . B&Agrave; CON HỘ CHĂN NU&Ocirc;I N&Agrave;O C&Oacute; NHU CẦU XIN VUI L&Ograve;NG LI&Ecirc;N HỆ SỐ ĐIỆN THOẠI 090 3 926 912 GẶP LỄ HOẶC GỞI H&Igrave;NH V&Agrave; TRAO ĐỔI GI&Aacute; CẢ MỚI NHẤT , HỢP L&Yacute; NHẤT</span></p><p><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">. Emai : thaotri_ltd@yahoo.com </span></p><p><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">( kh&ocirc;ng thu mua heo mọi v&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng từ miền trung th&ocirc;ng cảm v&igrave; xa qu&aacute; bắt heo về n&oacute; mệt , chi ph&iacute; vận chuyển cao ) Xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn &amp; tr&acirc;n trọng k&iacute;nh ch&agrave;o &hellip; hợp t&aacute;c ! </span></p><p><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; trang trại HEO RỪNG MINH PH&Aacute;T HỒ CH&Iacute; MINH </span></p><p><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ========================= </span></p><p><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">- trang trại của ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp heo rừng giống v&agrave; heo rừng thịt . - Heo rừng Th&aacute;i Lan v&agrave; Heo rừng Việt Nam, đủ loại, với giấy tờ hợp lệ .</span></p><p><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"> - Cung cấp t&agrave;i liệu kỹ thuật miễn ph&iacute;. - Tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o c&oacute; nhu cầu mua hoặc tham quan xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ : </span></p><p><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">- Địa chỉ: A12/22A1 Đường Bao X&oacute;m Hố - Ấp 1 - X&atilde; T&acirc;n Ki&ecirc;n - Huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh - TP.HCM</span></p><p><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"> - Điện thoại : 22 438 329 . - Fax : 38 410 585 . </span></p><p><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">- Email : thaotri_ltd@yahoo.com.</span><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">- Li&ecirc;n hệ : Anh Lễ : 090 3 926 912 &ndash; Anh B&igrave;nh : 090 7 471 999 .</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"> CẦN MUA HEO RỪNG THỊT TH&Aacute;I LAN , VIỆT NAM SỐ LƯỢNG LỚN , HEO THỊT TRỌNG LƯỢNG TỪ 35 KG ĐẾN 100 KG, MUA ỔN ĐỊNH L&Acirc;U D&Agrave;I, NHẬN BAO TI&Ecirc;U SẢN PHẨM C&Aacute;C TỔ CHỨC, C&Aacute; NH&Acirc;N TẠI TP.HCM V&Agrave; C&Aacute;C TỈNH L&Acirc;N CẬN&hellip; VỚI GI&Aacute; SỈ ( KH&Ocirc;NG MUA HEO RỪNG LAI HEO MỌI ) , MUA TẬN NƠI CHĂN NU&Ocirc; I, KH&Ocirc;NG MUA QUA TRUNG GIAN , DT : 090 3 926 912</span><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><br /><br /><br /></span></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyen Thuan Le 0903 926 912
   - Địa chỉ: A 12 / 22 A 1 Ap 1 - Tan Kien - Binh Chanh
   - Điện thoại: 0903 926 912 - Fax:
   - email: thaotri_ltd@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...