• Trao Đổi Mua Bán Các loại Lốp Xe Cũ và Mới.Lốp Chuyên Dụng

  Thảo luận trong 'Muabán Máy móc, dụng cụ, cơ khí nông nghiệp' , 18/5/12

  1. janganh_ubqn Nhà nông nghiệp dư

   <font size="3">C&ocirc;ng ty TNHH 1 th&agrave;nh vi&ecirc;n Jang anh.C&oacute; rất nhiều c&aacute;c loại lốp cũ v&agrave; mới cần trao đổi v&agrave; mua b&aacute;n.Đơn vị hay c&aacute; nh&acirc;n tổ chức n&agrave;o c&oacute; nhu cầu hợp t&aacute;c xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ.01663397989<br /></font>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Bùi Tố Jang
   - Địa chỉ: Quảng Ninh
   - Điện thoại: 01663397989 - Fax: 01635796942
   - email: janganh_ubqn@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...