Trò Chơi Giải Ô Chữ (Có Thưởng)

TỔNG KẾT THÁNG 11
Bắt đầu từ ngày 22/11/2017

1. @Hai la vang giải được 5 ô chữ (5.000đ + 10.000đ + 5.000đ + 10.000đ + 5.000đ)
Tổng tiền thưởng: 35.000đ
+ 20k (từ @Duc quy nhon ) = 55.000đ ---> Á QUÂN :hoa::hoa::hoa:


2. @KsPTN giải được 4 ô chữ (10.000đ + 5.000đ + 10.000đ + 5.000đ)
Tổng tiền thưởng: 30.000đ

3. @Xuan Vu giải được 1 ô chữ (5.000đ)
Tổng tiền thưởng: 5.000đ

4. @Duc quy nhon giải được 16 ô chữ (10.000đ + 5.000đ + 5.000đ + 10.000đ + 5.000đ + 5.000đ + 5.000đ + 5.000đ + 5.000đ + 5.000đ + 5.000đ + 10.000đ + 5.000đ + 5.000đ + 20.000đ + 5.000đ)
Tổng tiền thưởng: 110.000đ
- 20k (chuyển qua @Hai la vang ) = 90.000đ ---> QUÁN QUÂN :hoa::hoa::hoa:

5. @sailboat giải được 4 ô chữ (5.000đ + 10.000đ + 10.000đ + 5.000đ)
Tổng tiền thưởng: 30.000đ

6. @caymangcut giải được 1 ô chữ (5.000đ)
Tổng tiền thưởng: 5.000đ

:Kem::Kem::Kem::Kem::Kem::Kem::Kem::Kem::Kem::Kem:
P/s: Ai muốn sử dụng số tiền thưởng vào việc gì thì cứ nói ra ở đây hoặc là cộng gộp vào tháng sau nhé mọi người... ;););)
Xin cảm ơn tất cả.... :hoa::hoa::hoa:
 
Last edited:

Duc quy nhon

Có kinh nghiệm
TỔNG KẾT THÁNG 11
Bắt đầu từ ngày 22/11/2017

1. @Hai la vang giải được 5 ô chữ (5.000đ + 10.000đ + 5.000đ + 10.000đ + 5.000đ)
Tổng tiền thưởng: 35.000đ ---> Á QUÂN :hoa::hoa::hoa:

2. @KsPTN giải được 4 ô chữ (10.000đ + 5.000đ + 10.000đ + 5.000đ)
Tổng tiền thưởng: 30.000đ

3. @Xuan Vu giải được 1 ô chữ (5.000đ)
Tổng tiền thưởng: 5.000đ

4. @Duc quy nhon giải được 16 ô chữ (10.000đ + 5.000đ + 5.000đ + 10.000đ + 5.000đ + 5.000đ + 5.000đ + 5.000đ + 5.000đ + 5.000đ + 5.000đ + 10.000đ + 5.000đ + 5.000đ + 20.000đ + 5.000đ)
Tổng tiền thưởng: 110.000đ ---> QUÁN QUÂN :hoa::hoa::hoa:

5. @sailboat giải được 4 ô chữ (5.000đ + 10.000đ + 10.000đ + 5.000đ)
Tổng tiền thưởng: 30.000đ

6. @caymangcut giải được 1 ô chữ (5.000đ)
Tổng tiền thưởng: 5.000đ

:Kem::Kem::Kem::Kem::Kem::Kem::Kem::Kem::Kem::Kem:
P/s: Ai muốn sử dụng số tiền thưởng vào việc gì thì cứ nói ra ở đây hoặc là cộng gộp vào tháng sau nhé mọi người... ;););)
Xin cảm ơn tất cả.... :hoa::hoa::hoa:
Cảm ơn tất cả, nhất là NNN nha.
Nhờ NNN chuyển dùm 20k cho @Hai la vang nha.
Số còn lại cho mình gửi tiết kiệm ngân hàng Agrivietbank lãi suất không kỳ hạn. :p
 

caymangcut

nông dân miệt vườn
TỔNG KẾT THÁNG 11
Bắt đầu từ ngày 22/11/2017

1. @Hai la vang giải được 5 ô chữ (5.000đ + 10.000đ + 5.000đ + 10.000đ + 5.000đ)
Tổng tiền thưởng: 35.000đ ---> Á QUÂN :hoa::hoa::hoa:

2. @KsPTN giải được 4 ô chữ (10.000đ + 5.000đ + 10.000đ + 5.000đ)
Tổng tiền thưởng: 30.000đ

3. @Xuan Vu giải được 1 ô chữ (5.000đ)
Tổng tiền thưởng: 5.000đ

4. @Duc quy nhon giải được 16 ô chữ (10.000đ + 5.000đ + 5.000đ + 10.000đ + 5.000đ + 5.000đ + 5.000đ + 5.000đ + 5.000đ + 5.000đ + 5.000đ + 10.000đ + 5.000đ + 5.000đ + 20.000đ + 5.000đ)
Tổng tiền thưởng: 110.000đ ---> QUÁN QUÂN :hoa::hoa::hoa:

5. @sailboat giải được 4 ô chữ (5.000đ + 10.000đ + 10.000đ + 5.000đ)
Tổng tiền thưởng: 30.000đ

6. @caymangcut giải được 1 ô chữ (5.000đ)
Tổng tiền thưởng: 5.000đ

:Kem::Kem::Kem::Kem::Kem::Kem::Kem::Kem::Kem::Kem:
P/s: Ai muốn sử dụng số tiền thưởng vào việc gì thì cứ nói ra ở đây hoặc là cộng gộp vào tháng sau nhé mọi người... ;););)
Xin cảm ơn tất cả.... :hoa::hoa::hoa:
Mua dùm cái card 5k. :Bop::Bop:
 
TỔNG KẾT THÁNG 11
Bắt đầu từ ngày 22/11/2017

1. @Hai la vang giải được 5 ô chữ (5.000đ + 10.000đ + 5.000đ + 10.000đ + 5.000đ)
Tổng tiền thưởng: 35.000đ ---> Á QUÂN :hoa::hoa::hoa:

2. @KsPTN giải được 4 ô chữ (10.000đ + 5.000đ + 10.000đ + 5.000đ)
Tổng tiền thưởng: 30.000đ

3. @Xuan Vu giải được 1 ô chữ (5.000đ)
Tổng tiền thưởng: 5.000đ

4. @Duc quy nhon giải được 16 ô chữ (10.000đ + 5.000đ + 5.000đ + 10.000đ + 5.000đ + 5.000đ + 5.000đ + 5.000đ + 5.000đ + 5.000đ + 5.000đ + 10.000đ + 5.000đ + 5.000đ + 20.000đ + 5.000đ)
Tổng tiền thưởng: 110.000đ ---> QUÁN QUÂN :hoa::hoa::hoa:

5. @sailboat giải được 4 ô chữ (5.000đ + 10.000đ + 10.000đ + 5.000đ)
Tổng tiền thưởng: 30.000đ

6. @caymangcut giải được 1 ô chữ (5.000đ)
Tổng tiền thưởng: 5.000đ
:p
:Kem::Kem::Kem::Kem::Kem::Kem::Kem::Kem::Kem::Kem:
P/s: Ai muốn sử dụng số tiền thưởng vào việc gì thì cứ nói ra ở đây hoặc là cộng gộp vào tháng sau nhé mọi người... ;););)
Xin cảm ơn tất cả.... :hoa::hoa::hoa:
Cảm ơn cô chủ ! Mua giúp 100 bông hoa đẹp nhất tặng cô chủ:hoa: . Thiếu ít tháng sau trả lời bù:p
 

hohuuthuc

.
BQT WEBSITE
Nông dân @
TỔNG KẾT THÁNG 11
Bắt đầu từ ngày 22/11/2017

1. @Hai la vang giải được 5 ô chữ (5.000đ + 10.000đ + 5.000đ + 10.000đ + 5.000đ)
Tổng tiền thưởng: 35.000đ ---> Á QUÂN :hoa::hoa::hoa:

2. @KsPTN giải được 4 ô chữ (10.000đ + 5.000đ + 10.000đ + 5.000đ)
Tổng tiền thưởng: 30.000đ

3. @Xuan Vu giải được 1 ô chữ (5.000đ)
Tổng tiền thưởng: 5.000đ

4. @Duc quy nhon giải được 16 ô chữ (10.000đ + 5.000đ + 5.000đ + 10.000đ + 5.000đ + 5.000đ + 5.000đ + 5.000đ + 5.000đ + 5.000đ + 5.000đ + 10.000đ + 5.000đ + 5.000đ + 20.000đ + 5.000đ)
Tổng tiền thưởng: 110.000đ ---> QUÁN QUÂN :hoa::hoa::hoa:

5. @sailboat giải được 4 ô chữ (5.000đ + 10.000đ + 10.000đ + 5.000đ)
Tổng tiền thưởng: 30.000đ

6. @caymangcut giải được 1 ô chữ (5.000đ)
Tổng tiền thưởng: 5.000đ

:Kem::Kem::Kem::Kem::Kem::Kem::Kem::Kem::Kem::Kem:
P/s: Ai muốn sử dụng số tiền thưởng vào việc gì thì cứ nói ra ở đây hoặc là cộng gộp vào tháng sau nhé mọi người... ;););)
Xin cảm ơn tất cả.... :hoa::hoa::hoa:
Theo mãi mà chẳng được cục xương. Nghỉ
 
Cảm ơn tất cả, nhất là NNN nha.
Nhờ NNN chuyển dùm 20k cho @Hai la vang nha.
Số còn lại cho mình gửi tiết kiệm ngân hàng Agrivietbank lãi suất không kỳ hạn. :p
NNN sẽ giúp anh chuyển 20k cho @Hai la vang :hoa: Số còn lại gửi tiết kiệm ngân hàng Agrivietbank nha, sẽ có lúc dùng tới...! :Kem::Kem::Kem:
Mua dùm cái card 5k. :Bop::Bop:
Hùn với bác @Xuan Vu mua tờ vé số làm tỉ phú chơi được hơn á anh @caymangcut :p:p:p
Cảm ơn cô chủ ! Mua giúp 100 bông hoa đẹp nhất tặng cô chủ:hoa: . Thiếu ít tháng sau trả lời bù:p
Cảm ơn anh @sailboat nhiều nhiều nhưng mà NNN sẽ... không nhận hối lộ dưới bất kỳ hình thức nào! kkkkkkkk
P/s: NNN gửi tiết kiệm ngân hàng Agrivietbank cho anh luôn nha! ;)
Theo mãi mà chẳng được cục xương. Nghỉ
Bỏ cuộc sớm vậy anh @hohuuthuc ui... hihi... :p
 

Hai la vang

Tâm vô nhị dụng
Nông dân @
TỔNG KẾT THÁNG 11
Bắt đầu từ ngày 22/11/2017

1. @Hai la vang giải được 5 ô chữ (5.000đ + 10.000đ + 5.000đ + 10.000đ + 5.000đ)
Tổng tiền thưởng: 35.000đ
+ 20k (từ @Duc quy nhon ) = 55.000đ ---> Á QUÂN :hoa::hoa::hoa:


2. @KsPTN giải được 4 ô chữ (10.000đ + 5.000đ + 10.000đ + 5.000đ)
Tổng tiền thưởng: 30.000đ

3. @Xuan Vu giải được 1 ô chữ (5.000đ)
Tổng tiền thưởng: 5.000đ

4. @Duc quy nhon giải được 16 ô chữ (10.000đ + 5.000đ + 5.000đ + 10.000đ + 5.000đ + 5.000đ + 5.000đ + 5.000đ + 5.000đ + 5.000đ + 5.000đ + 10.000đ + 5.000đ + 5.000đ + 20.000đ + 5.000đ)
Tổng tiền thưởng: 110.000đ
- 20k (chuyển qua @Hai la vang ) = 90.000đ ---> QUÁN QUÂN :hoa::hoa::hoa:

5. @sailboat giải được 4 ô chữ (5.000đ + 10.000đ + 10.000đ + 5.000đ)
Tổng tiền thưởng: 30.000đ

6. @caymangcut giải được 1 ô chữ (5.000đ)
Tổng tiền thưởng: 5.000đ

:Kem::Kem::Kem::Kem::Kem::Kem::Kem::Kem::Kem::Kem:
P/s: Ai muốn sử dụng số tiền thưởng vào việc gì thì cứ nói ra ở đây hoặc là cộng gộp vào tháng sau nhé mọi người... ;););)
Xin cảm ơn tất cả.... :hoa::hoa::hoa:
Ở EM CHỈ lấy 10.000 từ 20k thôi chị ạ !
Thỏa thuận ban đầu là chia đôi mà , giờ anh ấy nhường hết thế kỳ lắm , thôi còn 10 k @ngoinhanhotrenthaonguyen chuyển zô tiết kiệm không kỳ hạn nhé
Zậy là em có 45 k
Cuộc đời là zậy , tình cảm thì nhất khoát còn tiền bạc thì phải rõ ràng
Em thì xin phép dồn lại tháng sau , tháng sau nữa và tháng tháng nữa , đến khi nào trò chơi này kết thúc thì em xin nhá
Tiền mà *** gì không lấy :):)